Naar de navigatie

Subsidies

Instandhouding

Tijdig onderhoud kan dure en ingrijpende restauraties voorkomen. Daarom stimuleert de overheid eigenaren van rijksmonumenten tot planmatig onderhoud. Bent u eigenaar van een beschermd rijksmonument? Dan kunt u subsidie of een lening aanvragen om uw monument in stand te houden. Dat geldt ook voor groene en voor archeologische monumenten.

Herbestemmen

Door ontkerkelijking, krimp en andere factoren dreigt leegstand en verval voor duizenden oude, monumentale gebouwen. Met de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert de rijksoverheid een nieuw gebruik van bijvoorbeeld waardevolle kerken, fabrieken en scholen.

Restauratie