Delen:

Vraag en antwoord
  • Hoe beëindig ik een bruikleen?

    • De bruikleennemer informeert de Bruikleenadministratie of Contractbeheer van de afdeling Kunstcollecties schriftelijk of per e-mail, welke bruiklenen hij wenst te beëindigen onder vermelding van het inventarisnummer, de naam van de kunstenaar en de titel van (of eventueel vermelding van het type) de kunstwerken. Ook kan de bruikleennemer gebruik maken van het 'Wijzigingsformulier Bruikleen'.
    • Werken met een CW-waarde (culturele of decoratieve waarde) worden niet door de Rijksdienst teruggenomen. Kunstwerken met een BCW-waarde (bijzondere culturele waarde) worden door de Rijksdienst teruggenomen en zonodig opgehaald. Hieraan zijn kosten verbonden.
    • Kunstwerken met een CW-waarde worden in eigendom overgedragen aan de bruikleennemer. De Rijksdienst zal geen rechten meer doen gelden op deze objecten. De nieuwe eigenaar wordt verzocht om voor de kunstwerken overeenkomstig de auteurswet te handelen. 
  • Ik heb in het verleden kunstwerken ingeleverd via de BKR. Kan ik deze kunstwerken lenen voor een tentoonstelling?

    Dat is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Voor deze voorwaarden en de bruikleenaanvraag neemt u contact op met de Bruikleenservice via bruikleenservice@cultureelerfgoed.nl.