Nieuws

Pagina's

 • Gezicht voor mobiel erfgoed

  stoomlocomotief

  Minister Bussemaker maakt mobiel erfgoed voor een groter publiek toegankelijk. Nu is het zo dat historische (zweef)vliegtuigen, schepen, treinen en fietsen vaak alleen te bewonderen zijn voor hun eigenaren. Door de nieuwe subsidieregeling krijgt dit bijzondere...

  Lees meer

 • Eerste integrale Erfgoedwet op 1 juli van kracht

  Minister Bussemaker overhandigt de Erfgoedwet in de vorm van een oorkonde aan de kleinzoon en achterkleindochter van Victor de Stuers

  Voor het eerst in de historie heeft Nederland een integrale Erfgoedwet waarin musea en collecties, monumenten en archeologie worden beschermd. In het Amsterdamse Museum van Loon heeft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 1 juli het eerste...

  Lees meer

 • Eerste Kamer aanvaardt Erfgoedwet

  Gezicht in vogelvlucht van het Binnenhof, 1879. Litho uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

  De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de Erfgoedwet zonder stemming aanvaard op 8 december 2015. Daarmee heeft het parlement de nieuwe wet aangenomen en wordt de inwerkingtreding voorzien voor 1 juli 2016.

  Lees meer

 • Proef voor behoud archeologisch erfgoed Texelse zeebodem

  Duiker daalt af van schip

  Op de zeebodem rondom Texel liggen unieke archeologische schatten. Veel VOC-schepen zijn hier vergaan. Om het beheer van deze wrakken in de toekomst te garanderen, start een proef waarbij sportduikers onderzoek doen naar dit onderwatererfgoed.

  Lees meer

 • Erfgoedwet in het parlement

  Afbeelding van de Eerste Kamer

  De behandeling in de Eerste Kamer is eind 2015. Daarna gaan er 8 weken in waarin er een raadgevend referendum aangevraagd kan worden. Als de Eerste Kamer akkoord gaat en er geen referendum komt, dan wordt gestreefd naar een inwerkingtreding per 1 juli 2016.

  Lees meer

 • Erfgoedwet unaniem aangenomen door Tweede Kamer

  Een interieurfoto van een monument dat in onderhoud is

  Tijdens de stemming in de Tweede Kamer is de Erfgoedwet vandaag met algemene stemmen aangenomen. Dit is een belangrijke stap naar de verwachte inwerkingtreding van het wetsvoorstel op 1 januari 2016. De volgende stap is de behandeling in de Eerste Kamer na de zomer.

  Lees meer

 • Brief minister Bussemaker over de Erfgoedwet naar Tweede Kamer

  De Erfgoedwet werd op 2 juni 2015 in de Tweede Kamer besproken.

  Op 11 juni 2015 heeft minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een brief verstuurd aan de Tweede Kamer. Dit deed zij naar aanleiding van een toezegging tijdens het debat over de Erfgoedwet op 2 juni jl. De brief is te lezen op de website van de...

  Lees meer

Pagina's