Delen:

Vraag en antwoord
 • Is er een subsidieregeling voor herbestemmingsprojecten?

  Ja, deze regeling heet Subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten. De regeling is bedoeld voor gebouwen die zich niet heel makkelijk lenen voor een nieuwe, andere functie zoals kerken, industriegebouwen, scholen etc. Woonhuizen vallen buiten de regeling, met uitzondering van woonhuizen welke del uitmaken van herbestemmingsopgave van een groter complex. Op Monumenten.nl leest u of u in aanmerking komt en hoe u subsidie aanvraagt.

 • Waarvoor kan ik herbestemmingssubsidie aanvragen?

  U kunt subsidie aanvragen voor de volgende zaken:

  • Haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot financiële consequenties, bouwkundige staat, exploitatie, onderzoek naar draagvlak etc.
  • Wind- en waterdicht maken van het monument, voorkoming verzakking of instorten. Het gaat hierbij nadrukkelijk om tijdelijke en sobere maatregelen tegen ongewenste weersinvloeden.
 • Wie mag subsidie aanvragen voor herbestemming?

  De regeling is bedoeld voor eigenaren van monumenten.
  Voor het haalbaarheidsonderzoek kunnen ook andere belanghebbende zoals gemeenten, projectontwikkelaars of woningbouw corporaties met toestemming van de eigenaar subsidie aanvragen.

 • Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

  De subsidie kan jaarlijks worden aangevraagd van 1 oktober tot en met 30 november. Eigenaren krijgen hier voorrang boven belanghebbenden. De beslissing met betrekking tot de subsidie kunt u voor 1 maart verwachten. U leest meer over de subsidie op Monumenten.nl.