Nieuws

Pagina's

 • Herbestemmingssubsidie 2018 verleend

  Foto van de watertoren, een rijksmonument uit 1935, in Stadskanaal.

  Voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten heeft het ministerie van OCW in 2018 ruim 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Van dit bedrag is 1,7 miljoen euro bestemd voor onderzoek naar het herbestemmen van gebouwen met cultuurhistorische waarde en...

  Lees meer

 • Instandhoudingssubsidie in 2019 aanvragen

  Voor rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen eigenaren van 1 februari tot en met 31 maart 2019 instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

  Lees meer

 • Extra budget voor instandhoudingssubsidie

  Vanaf 1 februari tot en met 31 maart 2019 is het mogelijk om instandhoudingssubsidie aan te vragen voor de periode 2020-2025. Nu al kunt u uw aanvraag voorbereiden in het digitale subsidieportaal of via de formulieren op Monumenten.nl.

  Lees meer

 • Kwaliteitstoets op monumentensubsidie

  Om bewoonde monumenten in goede staat te houden komt er een subsidie woonhuismonumenten. Voorheen was deze subsidie een fiscale aftrek. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Van Engelshoven waardoor dit mogelijk wordt.

  Lees meer

 • Debat Erfgoed Telt en instandhoudingssubsidie 2018

  Monumentaal hekwerk voor een van de gebouwen van Kasteel de Haar

  Op dinsdag 11 september vond in de Tweede Kamer een plenair debat plaats over de beleidsbrief "Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving" die op 22 juni 2018 verscheen. In deze brief is het erfgoedbeleid voor de komende drie jaar uitgewerkt.

  Lees meer

 • Instandhoudingssubsidie 2018 aanvragen

  Waterloopbos

  Voor rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen eigenaren van 1 februari tot en met 31 maart 2018 instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

  Lees meer

 • 369 subsidieaanvragen voor herbestemmingsprojecten ingediend

  Het voormalig zendstation Nozema in Lopikerkapel kreeg begin 2017 subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek

  De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. In 2017 zijn 354 subsidieaanvragen voor onderzoek naar de haalbaarheid van een herbestemming ingediend en 15 voor...

  Lees meer

Pagina's