Vraag en antwoord
 • Het Rijk stoot kunstwerken af. Kan ik deze werken kopen?

  Onder bepaalde voorwaarden is dit mogelijk. Verkoop door het Rijk is alleen mogelijk indien een kunstwerk daadwerkelijk in aanmerking komt om te worden afgestoten. Kunstwerken die onderdeel blijven uitmaken van de rijkscollectie komen dus niet voor verkoop in aanmerking. Indien een kunstwerk inderdaad wordt afgestoten, volgt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de Leidraad Afstoten Museale Objecten. Volgens deze procedure wordt het object eerst voor een periode van twee maanden aangeboden aan museale instellingen via de herplaatsingsdatabase. Nadat deze periode is doorlopen, en het object niet in aanmerking komt voor teruggave aan de kunstenaar, wordt het object aangeboden via museumveiling.nl. Hierop kan door iedereen worden geboden.

 • Ik heb in het verleden kunstwerken ingeleverd via de BKR. Het Rijk stoot kunstwerken af. Kom ik in aanmerking voor teruggave?

  Teruggave is alleen mogelijk indien een kunstwerk daadwerkelijk in aanmerking komt om te worden afgestoten. Indien een kunstwerk inderdaad wordt afgestoten, volgt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de Leidraad Afstoten Museale Objecten. Volgens deze procedure wordt het object eerst voor een periode van twee maanden aangeboden aan museale instellingen via de herplaatsingsdatabase. Nadat deze periode is doorlopen, en geen belangstelling werd getoond voor het aangeboden object, kan het object onder de volgende voorwaarden, zoals deze zijn afgesproken met de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK) en de kunstenaarsbond FNV Kiem, worden teruggegeven:

  • Teruggave gebeurt uitsluitend aan de maker zelf;
  • Teruggave vindt alleen plaats  indien de adresgegevens van de maker bij de Rijksdienst bekend zijn;
  • Alleen kunstwerken die via de Beeldende Kunstenaarsregeling (BKR)  ná 1 oktober 1979 werden ingeleverd bij het Rijk komen voor teruggave in aanmerking.

  Kunstenaars dienen bij de Rijksdienst aan te geven of zij belangstelling hebben voor teruggave. Daarvoor dient  u het antwoordformulier volledig ingevuld en ondertekend te retourneren aan de Rijksdienst. Het antwoordformulier vraagt u aan bij y.van.der.linden@cultureelerfgoed.nl.

 • Ik heb in het verleden kunstwerken ingeleverd via de BKR. Waar kan ik gegevens vinden over deze kunstwerken?

  U kunt zelf zoeken in de rijkscollectie op de website rijkscollectie.nl. Deze website geeft echter geen volledig overzicht van de collectie, want de vermiste en afgestoten werken komen hierin niet voor. Voor de eventueel ontbrekende gegevens kunt u contact opnemen met y.van.der.linden@cultureelerfgoed.nl

 • Ik heb onlangs een kunstwerk aangekocht. Op de achterkant zit een etiket van de RCE / ICN / RBK / DRVK. Wordt dit kunstwerk vermist?

  U kunt aan de hand van het inventarisnummer van het kunstwerk, dat op de keerzijde is aangebracht en bestaat uit één of twee letters, gevolgd door maximaal vijf cijfers, achterhalen of het wordt vermist uit de rijkscollectie. U kunt zelf deze lijst bekijken via: of contact opnemen met d.rueck@cultureelerfgoed.nl.