(Niet goed te zien op uw mobiel? Bekijk de kaart met beschermde stads- en dorpsgezichten op rce.webgispublisher.nl

Deze kaart bevat alle gebieden

  • die zijn aangewezen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht (volgens het Overgangsrecht in de Erfgoedwet)
  • die nog in aanwijzingsprocedure zijn
  • waarvan de aanwijzing inmiddels is ingetrokken.

Een Overzicht beschermde gezichten november 2017 (XLS 185 KB) van alle beschermde gezichten met de toelichting voor zover beschikbaar.

Bekijk hier de html versie van de stads-en dorpsgezichtenkaartlaag.

Downloaden stads-en dorpsgezichtenkaartlaag

Deze kaartlaag bundelt de informatie over stads- en dorpsgezichten zoals die te vinden is in www.nationaalgeoregister.nl en heeft de vorm van een vlakkenkaartlaag in het ESRI Shape formaat of GML. Meer (meta)informatie vindt u in de meegeleverde Worddocumenten. Deze kaartlaag is bijgewerkt tot 29 mei 2018.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan door gebruiker niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard ook, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de ter beschikking gestelde gegevens.

Vragen?

Neem contact op met de InfoDesk, telefoon (033) 421 74 56 of info@cultureelerfgoed.nl