Nieuws

Pagina's

 • Heijplaat rijksbeschermd stadsgezicht

  Tuindorp Heijplaat

  De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven, heeft op 23 mei 2018 een groot deel van Heijplaat aangewezen als het negende, door het Rijk beschermde stadsgezicht van Rotterdam. Met de aanwijzing van Heijplaat wordt het aanwijzingsprogramma...

  Lees meer

 • Plan Zuid in Amsterdam beschermd stadsgezicht

  Henriette Ronnerplein, Plan Zuid, Amsterdam

  Het historisch bijzondere gebied Plan Zuid laat goed zien hoe vooruitstrevend de opvattingen van stadsbestuur en architecten begin 20ste eeuw waren in de stadsontwikkeling en volkshuisvesting van Amsterdam en Nederland. Door het gebied aan te wijzen als beschermd...

  Lees meer

 • Haarlem Noord beschermd stadsgezicht

  Straatbeeld met lage woningbouw en voortuinen

  Haarlem is een monumentale stad met bijna 1200 rijksmonumenten en drie beschermde stadsgezichten: Haarlem Centrum, Haarlem Zuid en Haarlem Zuid-West en het beschermd dorpsgezicht Spaarndam. Beschermd stadsgezicht Haarlem Noord komt daar nu bij.

  Lees meer

 • Bildtdijken is beschermd dorpsgezicht

  panoramafoto van Bildtdijken met links de Waddenzee en rechts het dorp

  De Bildtdijken in de provincie Friesland (gemeente Het Bildt) zijn aangewezen als beschermd dorpsgezicht. De cultuurhistorische waarden van dit unieke polderlandschap zijn landelijk zo bijzonder dat het Rijk tot bescherming over gaat

  Lees meer

 • Rotterdam is drie beschermde stadsgezichten rijker

  Heemraadssingel in Rotterdam

  De gemeente Rotterdam heeft er 3 beschermde stadsgezichten bij. Directeur Cees van 't Veen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed overhandigde op 5 november de aanwijzingsbesluiten aan de Rotterdamse wethouder van Cultuur Adriaan Visser. De...

  Lees meer

Pagina's