De dossiers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bundelen relevante  informatie over verschillende thema's binnen het cultureel erfgoed.

Actuele dossiers

Pagina's

 • Verweesde werken

  Still uit de film Duivel uit 1917

  Verweesde werken zijn auteursrechtelijk beschermde werken waarvan de rechthebbenden niet bekend zijn of niet te achterhalen, ook niet na zorgvuldig onderzoek.

  Lees meer

 • Toekomst monumentenbestand

  Geveltop van strokartonfabriek in Scheemda

  Informatie over monumenten moet actueel en op orde zijn met betrouwbare gegevens. Een toekomstbestendig monumentenbestand begint bij het op orde krijgen van de belangrijkste gegevens.

  Lees meer

 • Aardbevingen en erfgoed

  Gestutte boerderij in Startenhuizen

  De aardbevingen treffen het monumentale erfgoed in Groningen. In de 10 gemeenten van het meest getroffen gebied heeft het overgrote gedeelte van de ongeveer 1450 rijksmonumenten schade opgelopen. Daarnaast zijn er ook nog vele honderden gemeentelijke monumenten,...

  Lees meer

 • Toekomst religieus erfgoed

  De H. Antoniuskerk te Breda werd in 2004 aangepast nadat het gebouw in 2001 opnieuw tot kathedrale kerk van het Bisdom Breda werd verheven.

  Het Nederlands religieus erfgoed is ongekend rijk en kan rekenen op draagvlak bij een breed publiek. Tegelijkertijd staat ook het voortbestaan van veel kerken, kloosters en hun inventaris onder druk, onder meer door teruglopend kerkbezoek en economisch zwakkere tijden.

  Lees meer

 • Kwaliteitszorg voor collecties

  Afbeelding depot Rijksdienst in Rijswijk

  De kwaliteitszorg voor collecties is een van de belangrijkste taken van een museum. De collectie wordt getoond in tentoonstellingen, maar de zorg voor een collectie gaat veel verder. Samen met musea ontwikkelt de Rijksdienst methodieken, standaarden en kennis om de...

  Lees meer

 • Erfgoed van de moderne tijd

  De Rietveld-stoel uit 1918 is een icoon van de twintigste eeuw.

  Voor veel gebouwen, designobjecten en kunstwerken uit de twintigste eeuw is de cultuurhistorische waarde nog niet uitgekristalliseerd. Ook het behoud en beheer roept nog veel vragen op. De Rijksdienst heeft daarom het Programma Erfgoed van de moderne tijd ingericht.

  Lees meer

Pagina's