De dossiers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bundelen relevante  informatie over verschillende thema's binnen het cultureel erfgoed.

Actuele dossiers

 • De H. Antoniuskerk te Breda werd in 2004 aangepast nadat het gebouw in 2001 opnieuw tot kathedrale kerk van het Bisdom Breda werd verheven.

  Uitgelicht dossier Toekomst religieus erfgoed

  Het Nederlands religieus erfgoed is ongekend rijk en kan rekenen op draagvlak bij een breed publiek. Tegelijkertijd staat ook het voortbestaan van veel kerken, kloosters en hun inventaris onder druk, onder meer door teruglopend kerkbezoek en economisch zwakkere tijden.

Pagina's

 • Erfgoedwet

  Gezicht in vogelvlucht van het Binnenhof, 1879. Litho. inventarisnummer: AB3991, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

  De Erfgoedwet bundelt bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland. Bovendien zijn een aantal nieuwe bepalingen toegevoegd. Samen met de nieuwe Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel...

  Lees meer

 • Maritieme archeologie

  Veldwerk in de Waddenzee, Burgzand Noord 10. Foto: Highzone photography/Paul Voorthuis

  Maritiem erfgoed is al het erfgoed dat een relatie heeft met water. Zowel onder water als op het land. Dit erfgoed bestaat niet alleen uit scheepswrakken, maar ook uit havens, kades, bruggen, waterwegen en zelfs pakhuizen. Maar onder water liggen ook verdronken...

  Lees meer

 • Risicomanagement en preventieve conservering

  Risicomanagement voor collecties

  Helpt erfgoed- en collectiebeheerders prioriteiten te stellen voor te treffen maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld preventieve conservering, veiligheidszorg, gebouwonderhoud of documentatie en registratie van roerend erfgoed.

  Lees meer

 • Aanwijzen en afvoeren van monumenten

  Rietveld Schröderhuis is rijksmonument én UNESCO Werelderfgoed

  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wijst namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap objecten aan als rijksmonument. Op dit moment zijn er ongeveer 63.000 gebouwde en archeologische rijksmonumenten in Nederland.

  Lees meer

 • Omgevingsvergunning

  Museum De Fundatie na de verbouwing

  De omgevingsvergunning regelt de werkzaamheden die te maken hebben met de leefomgeving. Ook voor werkzaamheden bij monumenten vraagt u een omgevingsvergunning aan.

  Lees meer

 • Monumentaal schilderwerk

  Kleuronderzoek

  Kleuren zijn belangrijk bij verschillende vormen van cultureel erfgoed. Schilderwerk is een van de meest voorkomende werkzaamheden bij monumenten. Bovendien geeft kleur uitstraling aan een monument of wandkunst. Om erachter te komen welke kleuren gebruikt zijn, is...

  Lees meer

Pagina's