De dossiers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bundelen relevante  informatie over verschillende thema's binnen het cultureel erfgoed.

Actuele dossiers

Pagina's

 • Internationale collectiemobiliteit

  J.A. de Jonge Kinderen aan het strand

  Collectiemobiliteit is een manier om collecties zichtbaarder en toegankelijker te maken. Bruiklenen zorgen ervoor dat objecten op plekken komen waar meer mensen ervan kunnen genieten.

  Lees meer

 • Bruiklenen

  W.A. Oepts, Quatorze Juillet, 1957, 54,3 x 69,3  cm., schilderij, schilderkunst, inventarisnummer: K57153

  De Rijksdienst wil de zichtbaarheid van de rijkscollectie vergroten door deze actief in te zetten voor permanente en tijdelijke bruiklenen.

  Lees meer

 • Kunst schenken

  Compositie nr 8 (1917): Bart van der Leck

  De collectie van het rijk wordt nog steeds aangevuld met nieuwe objecten. Bijvoorbeeld doordat waardevolle kunstwerken worden nagelaten aan de Staat. Ook is het mogelijk een object te schenken, zodat het tentoongesteld kan worden.

  Lees meer

 • Veilig erfgoed

  Brand Elleboogkerk in 2007 Amersfoort

  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft informatie over risico- en crisisbeheer, gericht op incidenten, calamiteiten en crisis die mogelijk gevolgen hebben voor het erfgoed.

  Lees meer

 • Monumentenvergunning

  Werkzaamheden Sint Maartenskerk Doorn

  Voor het verstoren van een archeologisch rijksmonument is altijd een monumentenvergunning nodig. De monumentenvergunning is onderdeel van het Overgangsrecht in de Erfgoedwet.

  Lees meer

 • Molens

  Molen

  In Nederland staan ruim 1100 molens. Negentig procent is aangewezen als rijksmonument. Zuid-Holland telt de meeste molens en de provincie Utrecht de minste. Watermolens liggen vooral in de hoger gelegen provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel door...

  Lees meer

Pagina's