De dossiers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bundelen relevante  informatie over verschillende thema's binnen het cultureel erfgoed.

Actuele dossiers

Pagina's

 • Monumentenvergunning

  Werkzaamheden Sint Maartenskerk Doorn

  Voor het verstoren van een archeologisch rijksmonument is altijd een monumentenvergunning nodig. De monumentenvergunning is onderdeel van het Overgangsrecht in de Erfgoedwet.

  Lees meer

 • Molens

  Molen

  In Nederland staan ruim 1100 molens; 90% is aangewezen als rijksmonument. Zuid-Holland telt de meeste molens en de provincie Utrecht de minste. Watermolens liggen vooral in de hoger gelegen provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel door de...

  Lees meer

 • Werelderfgoed

  Van Nellefabriek in Rotterdam

  Werelderfgoederen zijn monumenten die zo belangrijk zijn voor de wereldgemeenschap dat we ze veilig aan toekomstige generaties willen doorgeven. Dit kunnen zowel culturele als natuurlijke monumenten zijn of een combinatie van beiden.

  Lees meer

 • Subsidies

  Landgoed Vollenhoven in de steigers

  Voor rijksmonumenten heeft de rijksoverheid diverse subsidieregelingen. Bijvoorbeeld voor instandhouding of bij herbestemming van een pand.

  Lees meer

 • Gedeeld Cultureel Erfgoed

  Probolinggo, Java| foto Peter Timmer, RCE

  Nederland deelt een verleden met landen over de hele wereld. De sporen die dit verleden heeft nagelaten, binnen en buiten Nederland, noemen we gedeeld cultureel erfgoed.

  Lees meer

 • Joint Programming Initiative

  Europese onderzoekers bezoeken Fort Vechten.

  Het Joint Programming Initiative for Cultural Heritage and Global Change is een Europees onderzoeksnetwerk op het gebied van erfgoed. Sinds 2010 stemmen achttien landen hun onderzoeksprogramma's op elkaar af en zijn er zesentwintig onderzoeksprojecten naar...

  Lees meer

Pagina's