De dossiers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bundelen relevante  informatie over verschillende thema's binnen het cultureel erfgoed.

Actuele dossiers

Pagina's

 • Subsidies

  Landgoed Vollenhoven in de steigers

  Voor rijksmonumenten heeft de rijksoverheid diverse subsidieregelingen. Bijvoorbeeld voor instandhouding of bij herbestemming van een pand.

  Lees meer

 • Gedeeld Cultureel Erfgoed

  Probolinggo, Java| foto Peter Timmer, RCE

  Nederland deelt een verleden met landen over de hele wereld. De sporen die dit verleden heeft nagelaten, binnen en buiten Nederland, noemen we gedeeld cultureel erfgoed.

  Lees meer

 • Joint Programming Initiative

  Europese onderzoekers bezoeken Fort Vechten.

  Het Joint Programming Initiative for Cultural Heritage and Global Change is een Europees onderzoeksnetwerk op het gebied van erfgoed. Sinds 2010 stemmen achttien landen hun onderzoeksprogramma's op elkaar af en zijn er zesentwintig onderzoeksprojecten naar...

  Lees meer

 • Nieuwe Hollandse Waterlinie

  Luchtfoto Fort Honswijk (foto Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie)

  De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een 19de- en 20ste-eeuwse structuur van inundatiegebieden, forten en verdedigingswerken die West-Nederland moest beschermen tegen aanvallen uit het oosten.

  Lees meer

 • Stads- en dorpsgezichten

  Lodewijktakstraat Amsterdam

  Stads- of dorpsgezichten zijn gebieden binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter.

  Lees meer

 • Spectrum

  Museumzaal

  Handleiding voor collectiemanagement.

  Lees meer

Pagina's