De dossiers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bundelen relevante  informatie over verschillende thema's binnen het cultureel erfgoed.

Actuele dossiers

 • De H. Antoniuskerk te Breda werd in 2004 aangepast nadat het gebouw in 2001 opnieuw tot kathedrale kerk van het Bisdom Breda werd verheven.

  Uitgelicht dossier Toekomst religieus erfgoed

  Het Nederlands religieus erfgoed is ongekend rijk en kan rekenen op draagvlak bij een breed publiek. Tegelijkertijd staat ook het voortbestaan van veel kerken, kloosters en hun inventaris onder druk, onder meer door teruglopend kerkbezoek en economisch zwakkere tijden.

Pagina's

 • Bruiklenen

  W.A. Oepts, Quatorze Juillet, 1957, 54,3 x 69,3  cm., schilderij, schilderkunst, inventarisnummer: K57153

  De Rijksdienst wil de zichtbaarheid van de rijkscollectie vergroten door deze actief in te zetten voor permanente en tijdelijke bruiklenen.

  Lees meer

 • Kunst schenken

  Compositie nr 8 (1917): Bart van der Leck

  De collectie van het rijk wordt nog steeds aangevuld met nieuwe objecten. Bijvoorbeeld doordat waardevolle kunstwerken worden nagelaten aan de Staat. Ook is het mogelijk een object te schenken, zodat het tentoongesteld kan worden.

  Lees meer

 • Veilig erfgoed

  Brand Elleboogkerk in 2007 Amersfoort

  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft informatie over risico- en crisisbeheer, gericht op incidenten, calamiteiten en crisis die mogelijk gevolgen hebben voor het erfgoed.

  Lees meer

 • Monumentenvergunning

  Werkzaamheden Sint Maartenskerk Doorn

  Voor het verstoren van een archeologisch rijksmonument is altijd een monumentenvergunning nodig. De monumentenvergunning is onderdeel van het Overgangsrecht in de Erfgoedwet.

  Lees meer

 • Molens

  Molen

  In Nederland staan ruim 1100 molens; 90% is aangewezen als rijksmonument. Zuid-Holland telt de meeste molens en de provincie Utrecht de minste. Watermolens liggen vooral in de hoger gelegen provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel door de...

  Lees meer

 • Werelderfgoed

  Van Nellefabriek in Rotterdam

  Werelderfgoederen zijn monumenten die zo belangrijk zijn voor de wereldgemeenschap dat we ze veilig aan toekomstige generaties willen doorgeven. Dit kunnen zowel culturele als natuurlijke monumenten zijn of een combinatie van beiden.

  Lees meer

Pagina's