De dossiers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bundelen relevante  informatie over verschillende thema's binnen het cultureel erfgoed.

Actuele dossiers

Pagina's

 • Nieuwe Hollandse Waterlinie

  Luchtfoto Fort Honswijk (foto Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie)

  De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een 19de- en 20ste-eeuwse structuur van inundatiegebieden, forten en verdedigingswerken die West-Nederland moest beschermen tegen aanvallen uit het oosten.

  Lees meer

 • Stads- en dorpsgezichten

  Lodewijktakstraat Amsterdam

  Stads- of dorpsgezichten zijn gebieden binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter.

  Lees meer

 • Spectrum

  Museumzaal

  Handleiding voor collectiemanagement.

  Lees meer

 • Bouwhistorie

  Nederhemert

  Bouwhistorisch onderzoek geeft inzicht in de verschillende structuren en lagen van één of meerdere gebouwen. De bouwhistoricus maakt een analyse van de onderlinge samenhang, vorm, constructie, materialen en afwerking. Hij vergelijkt het oorspronkelijke gebouw met de...

  Lees meer

 • Groen erfgoed

  Park

  Nederland telt ongeveer 1300 parken en tuinen met een beschermde status. Ze worden beschermd vanwege de historische aanleg met bijzondere beplanting of andere elementen zoals beelden, tuinhuizen of vijvers. Deze tuinen en parken worden ook wel groen erfgoed of groene...

  Lees meer

 • Agrarisch erfgoed

  Boerderij

  Boerderijen zijn belangrijk voor het Nederlandse cultuurlandschap. Samen met kerken horen ze tot het oudste erfgoed van Nederland. Historische boerderijen en alle bijbehorende elementen worden ook wel agrarisch erfgoed genoemd.

  Lees meer

Pagina's