De dossiers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bundelen relevante  informatie over verschillende thema's binnen het cultureel erfgoed.

Actuele dossiers

 • De H. Antoniuskerk te Breda werd in 2004 aangepast nadat het gebouw in 2001 opnieuw tot kathedrale kerk van het Bisdom Breda werd verheven.

  Uitgelicht dossier Toekomst religieus erfgoed

  Het Nederlands religieus erfgoed is ongekend rijk en kan rekenen op draagvlak bij een breed publiek. Tegelijkertijd staat ook het voortbestaan van veel kerken, kloosters en hun inventaris onder druk, onder meer door teruglopend kerkbezoek en economisch zwakkere tijden.

Pagina's

 • Europees Erfgoedjaar 2018

  Onder het motto 'Erfgoed verbindt, Europa inspireert' geeft Nederland in 2018 invulling aan de belangrijke rol die erfgoed kan spelen in het cultureel diverse Europa.

  Lees meer

 • Omgevingswet

  Luchtfoto van de noordelijke ingang van de Westerscheldetunnel

  De nieuwe Omgevingswet bundelt talloze wetten en regelingen over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

  Lees meer

 • Erfgoed Telt

  Luchtfoto van de Hollandse IJssel bij Capelle|foto Siebe Swart

  Het ministerie van OCW wil samen met het erfgoedveld onderzoeken of het erfgoedbeleid sinds de Modernisering Monumentenzorg nog steeds voldoet aan de eisen van deze tijd, mee kan bewegen met trends en ontwikkelingen en toekomstbestendig is. ...

  Lees meer

 • Kastelen en buitenplaatsen

  Kasteel De Cloese in Lochem, Gelderland.

  Kastelen en buitenplaatsen hebben een grote rol gespeeld bij de vorming en inrichting van het Nederlandse cultuurlandschap. In de middeleeuwen telde Nederland ruim 2700 kastelen en vanaf de 16de eeuw 6000 buitenplaatsen. Daar zijn er nu nog zo'n 550...

  Lees meer

 • Duurzaam erfgoed

  Zonnepanelen op een overkapping.

  Verantwoord met energie omgaan is een speerpunt van zowel de Nederlandse als de Europese overheid. Dat kan op twee manieren: verminderen van ons energiegebruik door besparing, zoals isoleren en inzetten van hernieuwbare energiebronnen uit wind, zon, water en (hout...

  Lees meer

 • Aanwijzen en afvoeren van monumenten

  Rietveld Schröderhuis is rijksmonument én UNESCO Werelderfgoed

  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wijst namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap objecten aan als rijksmonument. Op dit moment zijn er ongeveer 63.000 gebouwde en archeologische rijksmonumenten in Nederland.

  Lees meer

Pagina's