De dossiers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bundelen relevante  informatie over verschillende thema's binnen het cultureel erfgoed.

Actuele dossiers

 • De H. Antoniuskerk te Breda werd in 2004 aangepast nadat het gebouw in 2001 opnieuw tot kathedrale kerk van het Bisdom Breda werd verheven.

  Uitgelicht dossier Toekomst religieus erfgoed

  Het Nederlands religieus erfgoed is ongekend rijk en kan rekenen op draagvlak bij een breed publiek. Tegelijkertijd staat ook het voortbestaan van veel kerken, kloosters en hun inventaris onder druk, onder meer door teruglopend kerkbezoek en economisch zwakkere tijden.

Pagina's

 • Restitutiebeleid

  Schilderij van winterlandschap met schaatsers

  Kunstobjecten waarvan het zeker of in hoge mate waarschijnlijk is dat ze tussen 1933 en 1945 geroofd, geconfisqueerd of onder dwang verkocht zijn, kunnen onder het huidige restitutiebeleid teruggegeven worden aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar.

  Lees meer

 • Integraal onderzoek naar erfgoed

  Om erfgoed te kunnen begrijpen, waarderen, behouden en ontwikkelen is kennis nodig. Die kennis komt voort uit onderzoek. De RCE doet dat onderzoek onder andere in zijn laboratoria in Amsterdam en Amersfoort.

  Lees meer

 • Mobiel erfgoed

  Afbeelding trein NS De Blokkendoos

  Mobiel erfgoed is de overkoepelende term voor alle voertuigen die bewaard en beheerd worden omdat ze erfgoedwaarde hebben. Het is onderverdeeld in de sectoren weg, water, rail en lucht.

  Lees meer

 • Vervreemdingsprocedure

  still uit animatievideo vervreemdingsregeling

  Het Rijk, provincies, gemeenten en andere instituties zoals universiteiten en waterschappen zijn eigenaar van cultuurgoederen. Een deel hiervan wordt namens deze overheden en organisaties beheerd door musea. Om allerlei redenen kunnen eigenaren en beheerders ervoor...

  Lees meer

 • Europees Erfgoedjaar 2018

  Onder het motto 'Erfgoed verbindt, Europa inspireert' geeft Nederland in 2018 invulling aan de belangrijke rol die erfgoed kan spelen in het cultureel diverse Europa.

  Lees meer

 • Verweesde werken

  Still uit de film Duivel uit 1917

  Verweesde werken zijn auteursrechtelijk beschermde werken waarvan de rechthebbenden niet bekend zijn of niet te achterhalen, ook niet na zorgvuldig onderzoek.

  Lees meer

Pagina's