Archeologie: schakel naar het verleden

Archeologie gaat over sporen en resten van menselijke aanwezigheid vanaf 300.000 jaar geleden in de Nederlandse bodem, op het land en in het water. Veel van deze overblijfselen liggen onzichtbaar in de bodem opgesloten. Behoud staat centraal bij de zorg voor dit archeologisch erfgoed. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voert wettelijke taken uit, ontwikkelt kennis, deelt deze met partijen binnen en buiten de archeologie, en adviseert.

Lees verder

Veldwerk in de Waddenzee, Burgzand Noord 10. Foto: Highzone photography/Paul Voorthuis

Maritieme archeologie

Maritiem erfgoed is al het erfgoed dat een relatie heeft met water. Zowel onder water als op het land. Dit erfgoed bestaat niet alleen uit scheepswrakken, maar ook uit havens, kades, bruggen, waterwegen en zelfs pakhuizen. Maar onder water liggen ook verdronken landschappen met prehistorische of jongere resten.

Luchtfoto van de noordelijke ingang van de Westerscheldetunnel

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet bundelt talloze wetten en regelingen over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Archeologie

Bij de opgraving van een scheepswrak in Dronten werd dit blauwe majolica bord gevonden.

Dossiers

Ga naar een overzicht van alle dossiers over Archeologie

Publicaties

Ga naar een overzicht van alle publicaties over Archeologie

Contact