Het historisch landschap: ijkpunt in onze dynamische samenleving

Elke vierkante kilometer van het Nederlandse grondgebied draagt sporen van eeuwenlang menselijk gebruik. Als geen ander land kan Nederland van zichzelf zeggen dat het vrijwel geheel door de mens gemaakt is. Het landschap is dooraderd met dijken, vaarten, terpen, verdedigingslinies, landgoederen, dorpen en steden. Die enorme verscheidenheid maakt onze cultuurlandschappen van internationaal belang.

Lees verder

Foto Rhenen aan de Neder-Rijn

Erfgoed en ruimte

Cultureel erfgoed draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Bij het ontwikkelen van nieuwe plannen is het daarom belangrijk dat erfgoed in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken wordt. Het gaat dan niet alleen om individuele monumenten, maar ook de omgeving daarvan, cultuurlandschappen, archeologie of waardevolle groenstructuren.

Luchtfoto van de noordelijke ingang van de Westerscheldetunnel

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet bundelt talloze wetten en regelingen over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Landschap

Het lokale riviertje de Drecht eindigt in de Ster (naar de vorm) in het veenweide gebied ten oosten van de Loosdrechtse Plassen | Foto: Siebe Swart

Dossiers

Ga naar een overzicht van alle dossiers over Landschap

Publicaties

Ga naar een overzicht van alle publicaties over Landschap

Contact

Probolinggo, Java| foto Peter Timmer, RCE

Gedeeld Cultureel Erfgoed

Nederland deelt een verleden met landen over de hele wereld. De sporen die dit verleden heeft nagelaten, binnen en buiten Nederland, noemen we gedeeld cultureel erfgoed.