Monumenten worden door de overheid beschermd

Monumenten zijn historische gebouwen, archeologische vindplaatsen of groene, aangelegde bouwwerken. Deze worden beschermd door de rijksoverheid, provincie of gemeente vanwege hun cultuurhistorische karakter. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed houdt zich bezig met rijksmonumenten. We wijzen rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud en adviseren bij vergunningverlening en restauratie en onderhoud.

Lees verder

Stadhoudersplantsoen Den Haag

Wederopbouw

De architectuur en stedenbouw uit de periode 1940-1965 zijn belangrijk voor de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Deze tijd staat vooral bekend als de wederopbouwperiode.

Papieren panoramabehangsel in de voormalige woonkamer, thans slaapkamer, van een boerderij in Winsum, Groningen.

Interieurs

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beschikt over veel kennis van interieurs. Daarmee adviseert en ondersteunt ze eigenaren, beheerders en anderen in de monumentensector als het gaat om het waarderen en het instandhouden van interieurs in rijksmonumenten.

Luchtfoto van de noordelijke ingang van de Westerscheldetunnel

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet bundelt talloze wetten en regelingen over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Monumenten

Kasteel De Haar

Dossiers

Ga naar een overzicht van alle dossiers over Monumenten

Publicaties

Ga naar een overzicht van alle publicaties over Monumenten

Contact

Broerenkerk in Zwolle werd een boekwinkel

Herbestemming

Herbestemming betekent dat een bestaand pand een andere functie krijgt. Hierdoor komt het gebouw niet leeg te staan en wordt het niet gesloopt.