Actualiteit gegevens: 23-12-2017

Monumentengegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
521260
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Kerkhof
Complexnummer: 
521254 - Kerkhof
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
15 april 2002
Kadaster deel/nr: 
16205/50
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Brabant
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Meierijstad
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Veghel
X-Y coördinaat: 
165749 - 403272

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding.

GRAFMONUMENT op de hoek van het pad, rechtsom naar de cirkel. Het graf is uitgevoerd in Neo-Gotische stijl. Het hardstenen monument werd opgericht omstreeks 1884 voor de familie Smits-Godschalk.

Omschrijving.

Vierkante toren, uitgevoerd in natuursteen. De toren telt drie geledingen. Hij wordt bekroond door een achtkantige spits. Het grafmonument staat op een vierkante voet die omgeven is door ijzeren spijlen met pijlstaartpunten (de ketting die hier oorspronkelijk tussen hing is verdwenen). Het onderste gedeelte bestaat uit een vierkant blok. Op elke zijde is een witte plaquette bevestigd met de volgende opschriften: DAT ZIJ RUSTEN/ IN VREDE, GOD/ WEES HUN GENADIG, O JEZUS/BARMHARTIGHEID en LAAT HUNNE/ PLAATS/ IN VREDE ZIJN. Op de voet is een inscriptie van de maker, slecht leesbaar: DOBBE- PELT - 'S BOSCH. De voet heeft overhoekse steunberen. Daarboven, op de tweede geleding zijn spitsbogen met wimbergen aangebracht. In de spitsbogen zijn in nissen witte plaquettes aangebracht. De opschriften hier zijn de volgende: HIER LIGT/ BEGRAVEN/ H.J.M. SMITS/ GEB. 21 JAN. 1863/ OVERL. 22 APRIL 1902/ EN/ MEJUFFROUW/ H.H.M.B. SMITS/ GEB. 20 MEI 1852/ OVERL. 21 AUG. 1921/ R.I.P. en BEGRAAFPLAATS/ DER FAMILIE/ SMITS -/ GODSCHALK -/ GEDENK MENSCH/ DAT GIJ STOF ZIJT/ EN TOT STOF ZULT/ WEDERKERN/ RIP en HIER LIGT/ BEGRAVEN/ DE WELED. HEER/ JOHANNES SMITS/ LID VAN HET/ RK KERKBESTUUR/ ARMBESTUUR/ EN DER/ PROVINCIALE/ STATEN VAN N.B./ GEB. TE VEGHEL/ DEN 24 MAART 1812/ EN ALDAAR OVERLEDEN/ DEN 12 JULI 1884/ RIP. Tot slot: EN/ DESZELFS/ ECHTGENOTE/ MEVROUW/ JOHANNA/ GODSCHALK/ GEB. TE DEN DUNGEN/ DEN 23 NOV 1819/ OVERL. TE VEGHEL/ DEN 25 AUG 1885/ RIP. Boven de spitsbogen bevinden zich in de steen uitgehouwen gotische driepassen. De overhoekse steunberen gaan over in luchtbogen met pinakels. Erboven een achtkantige toren met smalle witte spitsboognissen. De spits is omringd door een "kroon" van topgeveltjes, bekroond door een kruis.

Waardering.

Het graf is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling, namelijk de manifestatie van de katholieke graf- en devotiecultuur. Het heeft architectuurhistorische en kunsthistorische waarde wegens materiaalgebruik, ornamentiek en vormgeving. Het graf is van belang wegens de ensemblewaarde, het is een essentieel onderdeel van het geheel.

Locatie

LocatienaamLocatieomschrijving
VeghelSt. Lambertuskerk

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieUitvaartcentra en begraafplaatsenBegraafplaats en -onderdelenGrafmonumentKatholieke begraafplaats

Betreft graf fam. Smits-Godschalk

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
VEGHELG2671
VEGHELG3365

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Neo-Gotiekinvloeden

Betreft graf fam. Smits-Godschalk

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18841884globaalvervaardiging

Betreft graf fam. Smits-Godschalk