Actualiteit gegevens: 23-12-2017

Monumentengegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
524500
Complexnummer: 
524496 - Ter Veken
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
21 mei 2002
Kadaster deel/nr: 
18207/9
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Zuid-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Wassenaar
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Wassenaar
X-Y coördinaat: 
86503 - 461450

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding complexonderdeel 4

TUIN- EN PARKAANLEG behorend bij de buitenplaats Ter Veken bestaat uit een landschappelijk park en een geometrische tuin. Uit 19de-eeuws kaartmateriaal blijkt dat Terveken een bosrijk, deels geaccidenteerd binnenduin met zanderijvaarten omvat, dat behoort bij 'Het Zwarte Hek'. Dit terrein vormde oorspronkelijk de overplaats van landgoed Wiltrust, dat in 1854 in het bezit kwam van Frederik Hendrik. Vermoedelijk hebben de afgravingen reeds in de 18de eeuw plaatsgevonden. Een ander 18de-eeuws onderdeel wordt gevomrd door de uitkijkheuvel nabij het huis, de zgn. Parnassusheuvel. Waarschijnlijk is de reeds bestaande structuur aangepast voor de landschappelijke PARKAANLEG omstreeks 1908-1915. Voor het huis was oorspronkelijk sprake van een geometrische tuinaanleg in de Nieuwe Architectonische Tuinstijl, die echter vervangen is door een gazon. In 1937 is daarbij rondom het huis een TUINAANLEG toegevoegd in de vorm van een Rotstuin in Japanse stijl, welke wel is gehandhaafd.

Omschrijving

Het landschappelijke park met de geaccidenteerde aanleg strekt zich uit rondom het landhuis, vanwaar uit diverse paden door de park leiden. De parkaanleg kenmerkt zich door open en deels ook besloten ruimten met een gevarieerde beplanting, die wordt begrensd door vaarsloten. Er zijn verschillende doorkijken gecreëerd. Vooral bij de vaarsloten aan de noordwestzijde is door het enigszins slingerende verloop van de oevers een sterk ruimtelijk effect ontstaan. Rondom het hoger gelegen huis is er een ruim zich op de gazons, die begrensd worden door diverse boomgroepen en rododendrons. In de verschillende gazons staan enkele solitaire, waaronder een conifeer, ceder en een rode beuk. Zo staat ondermeer ten oosten van het landhuis een beuk en aan de oever van de noordwestelijke vaarsloot.

Opvallend element is het ten noorden van het huis gelegen, in de 18de eeuw kunstmatig opgeworpen duinheuvel (uitkijkheuvel of Parnassusheuvel genoemd), beplant met diverse eikenbomen. Door de accidentatie en de beplanting zorgen eveneens voor extra dieptewerking. Ten zuidoosten langs een pad richting de noordwestelijke vaarsloot staat een reeks berkenbomen. Ten noorden van de heuvel staat een kleine open weide. Ten noordwesten van het huis bevindt zich een langgerekte moestuin met druivenserre en bloemenkas. De oprijlaan en de sloot ten zuidwesten ervan wordt geflankeerd door een beukenlaan. De serre ten zuidoosten van het huis wordt omgeven door een terrasaanleg met meerdere niveaus, waarbij de uit misbaksel opgetrokken keermuren uitsparingen hebben voor rotsplanten. Bij de serre wordt de trap geflankeerd door gemetselde bloembakken. Het terras langs het huis en de paden in de borders zijn belegd met flagstones. De beplanting bestaat ondermeer uit azelea's en coniferen en taxusen in verschillende vormen. Aan weerszijden van de trap zorgen twee coniferen aan weerszijden van de trap voor enige mate van symmetrie.

Waardering

De tuin- en parkaanleg bij de buitenplaats Ter Veken is van algemeen belang vanwege de tuin- en cultuurhistorische waarde

- als in structuur en deels in detail gaaf bewaard gebleven landschappelijke parkaanleg en in tuinaanleg met rotstuin in Japanse tuinstijl.

- vanwege de ensemble- en situationele waarde door de bijzondere ruimtelijke en visuele relatie van het park met het huis, waarbij het paden- en slotenpatroon, de beplanting en accidentatie van het terrein voor dieptewerking zorgen.

- vanwege de ruimtelijke en functionele relatie met de overige complexonderdelen, in het bijzonder met de moestuin.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaSchouwweg292243 BCBijWassenaar

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenHistorische aanleg

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
WASSENAARF9922

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Decoratieve tuinstijlNieuwe Architectonische tuinstijlstijlzuiver

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Kastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenRotstuin

Japanse tuin

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19081915exactvervaardiging