Actualiteit gegevens: 23-12-2017

Monumentengegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
525050
Complexnummer: 
525048 - Het Baljuwhuis
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
23 juli 2002
Kadaster deel/nr: 
18371/8
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Zuid-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Wassenaar
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Wassenaar
X-Y coördinaat: 
86778 - 462261

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Baljuwhuis. Binnen de historische grenzen van bebouwing, tuinmuren en een slotenstelsel met houtwal ligt een tuin- en parkaanleg bestaande uit voormalige nutsgronden (zichtbaar op 19de en vroeg 20ste eeuwse top. kaarten), een slingerbos (XVIII) en een aanleg van de tuin- en landschapsarchitecte Mien Ruys (1954). Het restant van twee haaks op elkaar gelegen eikenlanen (XVIII) verdelen de aanleg. Ten zuidoosten van de hoofdas liggen de voormalige nutsgronden (vermoedelijk XVIII), bestaande uit moestuin en boomgaard (thans paardenweide en paardenbak). De oorspronkelijke omgrenzing bestaande uit beukenhagen, houtwallen, sloten en tuinmuur is nog deels intact; een boerderij en voormalige tuinmanswoning maken deel uit van de oostgrens. Het ruime slingerbos met oorspronkelijke indrukwekkende houtopstanden en een gaaf bewaard padenpatroon (XVIII) ligt ten zuidwesten van de hoofdas. Mogelijk strekte dit bos zich oorspronkelijk verder noordwaarts uit (top. kaarten 19de en vroeg 20ste eeuw). Achter het in het uiterste noorden van de aanleg gelegen huis en hierop aansluitend een aanleg van Mien Ruys uit 1954, bestaande uit een ruim stenen terras met verschillende niveaus en borders rondom en een ruim gazon met borders langs de beide tuinmuren en heestergroepen die een zicht in noordwestelijke richting begeleiden. Dit zicht is gericht op de hoofdas van bovengenoemde kruisvormige lanenstructuur. De tuinmuren strekken zich vanaf het Plein uit in zuidwestelijke richting tot halverwege de tuin en vormen op die manier de noordwestelijke en noordoostelijke grens van de tuin- en parkaanleg, ze dateren uit 1730. Uit dezelfde tijd dateert de lage muur met vazen aan de zuidzijde van het huis.

Waardering

De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Baljuwhuis is van algemeen belang:

- Vanwege de ontwikkelingsgeschiedenis;

- Vanwege de bewaard gebleven restanten van twee met eiken beplante lanen (globaal noordzuid en oostwest) en een begrenzende sloot (zuid), waarvan de oorsprong tenminste teruggaat tot de 18de eeuw;

- Vanwege de gemetselde bakstenen tuinmuur uit 1730, die de tuin aan de oost- en westzijde gedeeltelijk begrensd en de lage muur aan de zuidzijde van het huis;

- Vanwege het vroeg landschappelijke slingerbos (tweede helft 18de eeuw) in het westelijk deel van de aanleg;

- Vanwege de nog deels door de oorspronkelijke beukenhagen, houtwallen, sloten en tuinmuur omzoomde voormalige moestuin en boomgaard in het zuidoostelijk deel van de aanleg;

- Vanwege de aanwezigheid van een monumentale houtopstand uit de 18de en 19de eeuw;

- Als representatief en vrij gaaf bewaard voorbeeld van een ontwerp van de tuinarchitecte Mien Ruys met terrassen, borders en heesterperken uit 1954;

- Vanwege de functioneel- en visueel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaPlein12242 KBBijWassenaar

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenHistorische aanleg

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
WASSENAARH2309
WASSENAARH2308
WASSENAARH2403
WASSENAARH2582

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Gemengde tuinstijlinvloeden