Pagina's

 • Adviezen voor toekomstbestendig erfgoedbeleid gepubliceerd

  luchtfoto van Hollands landschap

  In voorbereiding op het nieuwe erfgoedbeleid onder de titel Erfgoed Telt is het afgelopen jaar met veel partijen gesproken: van erfgoedbeheerders tot aan erfgoedgebruikers. Op verzoek van OCW is door uiteenlopende instanties een aantal adviezen en rapporten opgesteld.

  Lees meer

 • Rijksmonumentenregister vernieuwd

  schermvoorbeeld van het rijksmonumentenregister

  Onlangs is de vernieuwde versie van het Rijksmonumentenregister live gegaan. Het register is geïntegreerd in de website cultureelerfgoed.nl en bevat dezelfde, vertrouwde gegevens van alle Nederlandse rijksmonumenten.

  Lees meer

 • Instandhoudingssubsidie 2018 aanvragen

  Waterloopbos

  Voor rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen eigenaren van 1 februari tot en met 31 maart 2018 instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

  Lees meer

 • Tijdschrift 1 2018 verschenen

  In dit nummer: verscholen in de bossen bij Oirschot liggen de resten van een militair kamp uit 1832. Vanwege de afscheiding van België van het Koninkrijk der Nederlanden. Een art nouveau-buffetkast zorgt in de zwierige villa Rams Woerthe voor de juiste sfeer. Dit is...

  Lees meer

 • Monumenten met bijbehorende inrichting op de kaart

  De Tempelhof in Winssen

  Er zijn monumenten waarbij het gebouw en de inrichting écht een geheel vormen: interieurensembles. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een eerste inventarisatie gedaan en deze bijzondere voorbeelden op de kaart gezet.

  Lees meer

 • 369 subsidieaanvragen voor herbestemmingsprojecten ingediend

  Het voormalig zendstation Nozema in Lopikerkapel kreeg begin 2017 subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek

  De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. In 2017 zijn 354 subsidieaanvragen voor onderzoek naar de haalbaarheid van een herbestemming ingediend en 15 voor...

  Lees meer

 • Middeleeuwse verdediging in kaart

  Kasteel Doorwerth

  In samenwerking met de Nederlandse Kastelenstichting lanceert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een kaart met informatie over alle Nederlandse kastelen.

  Lees meer

Pagina's

Abonneren op Nieuws