Pagina's

 • Adviesaanvragen toekomstbestendig erfgoedbeleid

  luchtfoto van de Zaanse Schans

  Minister Bussemaker heeft de Raad voor Cultuur en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur gevraagd een advies uit te brengen over een toekomstbestendig erfgoedbeleid- en stelsel. Een afschrift van haar adviesaanvraag is als bijlage bij dit nieuwsbericht...

  Lees meer

 • Omgevingswet weer een stap dichterbij

  De ministerraad heeft op 30 juni 2017 ingestemd met vier ontwerpbesluiten (AMvB’s) die horen bij de Omgevingswet. Deze wet bundelt de regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. In de ontwerpbesluiten zijn de spelregels van de wet opgenomen.

  Lees meer

 • Archeologisch certificaat voor de Rijksdienst

  Archeoloog bekijkt resultaten booronderzoek

  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft onlangs een certificaat ontvangen voor archeologische werkzaamheden. Voor al onze activiteiten waarvoor een beoordelingsrichtlijn bestaat, is de Rijksdienst gecertificeerd.

  Lees meer

 • W.A. van Es-prijs 2017 - Oproep voordrachten masterscripties

  Jonge archeologische onderzoekers op veldwerk

  De W.A. van Es-prijs is een aanmoedigingsprijs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor jong onderzoekstalent op het gebied van de Nederlandse archeologie. Deze archeologieprijs wordt afwisselend toegekend aan een proefschrift of een masterscriptie. Aan de...

  Lees meer

 • Afwegingskader erfgoed en aardbevingen

  Dorpsbeeld 't Zand met het cluster aan monumenten

  Veel monumentale gebouwen in het aardbevingengebied worden bouwkundig versterkt om ze veiliger te maken voor de bewoners. Maar hoe zorg je dat een gebouw veilig is en dat tegelijk de monumentale waarden zoveel mogelijk behouden blijven? Welke aspecten spelen een rol...

  Lees meer

 • Nederland als legpuzzel

  Kaartuitsnede van Panorama Landschap

  Vandaag lanceert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de kaart Panorama Landschap. Hiermee wordt aan de hand van 78 karakterschetsen de geschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap uiteengezet.

  Lees meer

Pagina's

Abonneren op Nieuws