Pagina's

 • De Nederlandse Archeologie in 2030

  Een weg leidt naar de kerk met bomen op de terp van Hegebeintum

  Hoe staat de Nederlandse archeologie er in 2030 voor? Om dat uit te zoeken, maakte de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vier toekomstscenario’s. Tijdens een bijeenkomst van het Archeologieplatform zijn deze scenario’s met belangstellenden uit het archeologische...

  Lees meer

 • Aanwijzing Muur van Mussert in gang gezet

  Afbeelding van de Muur van Mussert

  Minister Van Engelshoven (Cultuur) heeft de aanwijzingsprocedure voor de Muur van Mussert als rijksmonument in gang gezet. Zij doet dit na advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen zes weken, van 7...

  Lees meer

 • Herbestemmingssubsidie 2017 verleend

  Afbeelding van de voormalige tuinbouwschool in Frederijksoord

  Voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten ontving de RCE eind 2017 355 subsidieverzoeken voor het instellen van een herbestemmingsonderzoek. Daarvan kwamen 290 aanvragen in aanmerking voor subsidie. Voor de wind- en waterdichtregeling werden 15...

  Lees meer

 • Evoluon Eindhoven rijksmonument

  Evoluon Eindhoven

  Het Evoluon in Eindhoven is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, aangewezen als rijksmonument. De ‘Vliegende schotel’ is een icoon uit de wederopbouwperiode (1940-1965) en mag...

  Lees meer

 • Monumentenstatus voor het huis van architect Jan de Jong

  Woonkamer van het Jan de Jonghuis

  Het bijzondere woonhuis van architect Jan de Jong wordt aangewezen als rijksmonument. Het huis is een van de belangrijkste monumenten van de ‘Bossche School’-architectuur uit de tweede helft van de 20ste eeuw, een stroming in de Nederlandse architectuur die ook...

  Lees meer

 • Adviezen voor toekomstbestendig erfgoedbeleid gepubliceerd

  luchtfoto van Hollands landschap

  In voorbereiding op het nieuwe erfgoedbeleid onder de titel Erfgoed Telt is het afgelopen jaar met veel partijen gesproken: van erfgoedbeheerders tot aan erfgoedgebruikers. Op verzoek van OCW is door uiteenlopende instanties een aantal adviezen en rapporten opgesteld.

  Lees meer

 • Rijksmonumentenregister vernieuwd

  schermvoorbeeld van het rijksmonumentenregister

  Onlangs is de vernieuwde versie van het Rijksmonumentenregister live gegaan. Het register is geïntegreerd in de website cultureelerfgoed.nl en bevat dezelfde, vertrouwde gegevens van alle Nederlandse rijksmonumenten.

  Lees meer

Pagina's

Abonneren op Nieuws