Enquête Herinneringserfgoed

Eerste Krans door de Koning

Op dit moment voert de Rijksdienst een verkenning uit voor de minister van OCW over Herinneringserfgoed. In dat kader leggen wij u een aantal vragen voor.

Lees meer

Plan Zuid in Amsterdam beschermd stadsgezicht

Henriette Ronnerplein, Plan Zuid, Amsterdam

Het historisch bijzondere gebied Plan Zuid laat goed zien hoe vooruitstrevend de opvattingen van stadsbestuur en architecten begin 20ste eeuw waren in de stadsontwikkeling en volkshuisvesting van Amsterdam en Nederland. Door het gebied aan te wijzen als beschermd...

Lees meer

Toelichting op de Miljoenennota 2018

Naar aanleiding van de Miljoenennota 2018 heeft het Projectteam Erfgoed Telt een aantal vragen ontvangen over de voorgenomen omvorming van de monumentenaftrek naar een uitgavenregeling op de OCW-begroting.

Lees meer

Kandidaten W.A. van Es-prijs 2017 bekend

Er zijn 10 masterscripties voorgedragen voor de W.A. van Es-prijs. Deze prijs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is voor onderzoekstalent op het gebied van de Nederlandse archeologie.

Lees meer

Toekomstbestendig erfgoedbeleid: Erfgoed telt

Het ministerie van OCW en de Rijksdienst bereiden, samen met vertegenwoordigers uit het erfgoedveld, een herijking van het erfgoedbeleid voor. Dit gebeurt omdat er sprake is van een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen en buiten het domein van het onroerend...

Lees meer

Cheriscape: internationale conferentie over landschap als erfgoed

Noordoostpolder-Schokland

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is van 5-7 november gastheer van de meerdaagse conferentie ‘Cheriscape’. Een internationaal congres waar onderzoek naar en nieuwe ideeën over het raakvlak tussen landschap en cultureel erfgoed gedeeld worden. U kunt zich nog...

Lees meer

Pagina's

Abonneren op Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed RSS