Kosten voor deelname aan het symposium bedragen €75,00, voor studenten €25,00, inclusief BTW. Gegevens over de wijze van betaling vindt u in uw bevestigings-email.

Delen: