De Rijksdienst adviseert met kennis van zaken.

De kennis en ervaring van de Rijksdienst vormen de basis voor praktische adviezen aan eigenaren en beheerders van erfgoed. Ook rijks- en locale overheden staan we bij met raad en daad en bij het ontwikkelen van beleid. 

De adviseurs werken intensief samen met erfgoedinstellingen, zoals de provinciale steunpunten en museumconsulenten. De opgedane praktijkervaring helpt vervolgens bij de ontwikkeling van relevante, ontbrekende kennis. 

De adviestaken van de Rijksdienst komen voort uit de wettelijke taken of het rijksbeleid dat de dienst uitvoert.

Overzicht van adviseurs per gemeente en adviesverlening voor collecties.

Agenda

Pagina's

 • Advies bij omgevingsvergunning

  Broerenkerk Zwolle

  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseert bij de omgevingsvergunning. In een aantal gevallen adviseert de Rijksdienst namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de gemeente of gedeputeerde staten.

  Lees meer

 • Advies door de Rijksdienst

  Adviseurs van de Rijksdienst bij Fort Rammekens in Zeeland.

  De advisering van de Rijksdienst gaat over diverse erfgoedonderwerpen, van gebouwd erfgoed tot museale collecties. Hierbij een overzicht van adviseurs per gemeente en informatie over adviesverlening voor collecties.

  Lees meer

 • Archeologische rijksmonumenten

  Voor wijzigen of verstoren van een beschermd archeologisch monument is een vergunning nodig. Advies van de Rijksdienst voordat de aanvraag wordt ingediend kan het verlenen van de vergunning versnellen.

  Lees meer

 • Een erfgoedvisie op windturbines

  De komende jaren zullen er in ons land veel windturbines moeten worden geplaatst om de doelstellingen met betrekking tot het opwekken van `groene energie’ te kunnen halen. De windturbines die daarvoor nodig zijn worden ook groter. In een klein en intensief bewoond...

  Lees meer

 • Gebouwde rijksmonumenten

  De Rijksdienst adviseert gemeenten over vergunningaanvragen en ondersteunt provincies bij hun restauratiesubsidies. Onze technische gidsen en infobladen bevatten veel praktische tips en adviezen voor eigenaren en beheerders.

  Lees meer

Pagina's