De Rijksdienst adviseert met kennis van zaken.

De kennis en ervaring van de Rijksdienst vormen de basis voor praktische adviezen aan eigenaren en beheerders van erfgoed. Ook rijks- en locale overheden staan we bij met raad en daad en bij het ontwikkelen van beleid. 

De adviseurs werken intensief samen met erfgoedinstellingen, zoals de provinciale steunpunten en museumconsulenten. De opgedane praktijkervaring helpt vervolgens bij de ontwikkeling van relevante, ontbrekende kennis. 

De adviestaken van de Rijksdienst komen voort uit de wettelijke taken of het rijksbeleid dat de dienst uitvoert.

Overzicht van adviseurs per gemeente en adviesverlening voor collecties.

Pagina's

 • Historisch landschap

  Bij historische landschappen is de inzet van de Rijksdienst gericht op het informeren, stimuleren, adviseren en ondersteunen van een aantal grote terreinbeherende instanties.

  Lees meer

 • Ruimtelijke ordening

  De rol van het Rijk op het gebied van de ruimtelijke ordening is veranderd. Door de decentralisatie van de erfgoedzorg werkt de Rijksdienst nu meer ondersteunend aan de andere overheden. En helpt deze om in hun bestemmingsplannen rekening te houden met de...

  Lees meer

 • Uitgangspunten voor advies

  Bij ingewikkelde plannen kan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in de planfase adviseren en een 'preadvies' uitbrengen. Als een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, beoordeelt de Rijksdienst het plan en brengt namens de minister van OCW een advies...

  Lees meer

Pagina's