De Rijksdienst voert wet- en regelgeving en rijksbeleid uit.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voert wet- en regelgeving  en erfgoedbeleid uit dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met de dienst ontwikkelt.

Voor de Rijksdienst is het beleid relevant dat vorm heeft gekregen in de modernisering van de monumentenzorg, op het gebied van erfgoed en ruimte, de evaluatie van de archeologiewetgeving en het beleid dat de rijkscollectie en het museale bestel betreft.

  • Subsidies rijksmonumenten

    Met subsidies wil het Rijk een goede zorg en behoud van cultureel erfgoed stimuleren. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is verantwoordelijk voor de uitvoering van rijkssubsidieregelgeving.

    Lees meer

  • Uitstel- en handhavingsbeleid rapportageplicht Erfgoedwet

    Overeenkomstig de Erfgoedwet overlegt een certificaathouder binnen twee jaar na voltooiing van een archeologische opgraving een rapport, waarin de resultaten van de opgraving zijn beschreven. Hij doet dit aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, aan de...

    Lees meer