De Rijksdienst verzamelt, ontwikkelt en deelt praktisch toepasbare kennis voor erfgoedzorg.

Zorg voor het cultureel erfgoed betreft meer dan behoud en bescherming. Tegenwoordig stellen we steeds vaker de vraag hoe cultuurhistorische en sociaal-maatschappelijke waarden duurzaam kunnen worden ontwikkeld, benut en gebruikt.

De vernieuwingen in de erfgoedzorg vragen om nieuwe kennis. De Rijksdienst voorziet hierin door bestaande kennis te verzamelen, ontbrekende kennis te ontwikkelen en die kennis te delen. Daarbij staat voorop dat de kennis oplossingsgericht en toepasbaar is. De Rijksdienst vormt zo de brug tussen wetenschap, praktijk en beleid.

 • Kennis delen

  De zorg voor het erfgoed in Nederland is een gedeelde zorg van eigenaren en beheerders, belangenorganisaties, uitvoerende partijen, onderwijs- en kennisinstellingen, en overheden. Het is de rol van de Rijksdienst om al deze partijen en de kennis over het erfgoed met...

  Lees meer

 • Kennis ontwikkelen

  De kennis die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontwikkelt is gericht op toepassing in de praktijk van de erfgoedzorg. Die zorg strekt zich uit van behoud en beheer tot ontwikkeling, toegankelijkheid en gebruik van erfgoed. De Rijksdienst verzamelt daartoe de...

  Lees meer

 • Maak gebruik van onze kennis

  De Rijksdienst maakt zijn kennis graag beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in erfgoedzorg. Ook gebruikt de Rijksdienst de kennis zelf bij het ondersteunen en adviseren van eigenaren en beheerders van erfgoed. Veel van de kennis die is verzameld en...

  Lees meer

 • Overzicht van platforms en netwerken

  Om kennis, ervaring en inzichten uit te wisselen en discussie met het erfgoedveld te stimuleren, organiseert de Rijksdienst kennisplatforms over onderstaande thema's. Deze thema's komen voort uit de erfgoedpraktijk. Zo kunnen nieuwe netwerken ontstaan....

  Lees meer

 • Talentprijzen

  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed reikt jaarlijks 3 prijzen uit aan jonge professionals werkzaam in het werkveld van (groene) monumenten, musea en archeologie.

  Lees meer