Omslag Visie, Missie en StrategieIn 2011 is het Instituut Collectie Nederland gefuseerd met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hiermee is een dienst ontstaan die het rijksbeleid uitvoert voor archeologie, monumenten, historisch landschap en roerend erfgoed.

Onze erfgoedbrede visie is vastgelegd in de Visie, Missie en Strategie. Dit document beschrijft de nieuwe rol en positie van de Rijksdienst.

Delen: