66 Kanjermonumenten

Met kanjermonumenten worden beeldbepalende rijksmonumenten bedoeld. Dit boek presenteert een selectie aan de hand van 66 iconische gebouwen.

Nederland kent een keur aan bijzondere rijksmonumenten. Het zijn beeldbepalende gebouwen en complexen met een indrukwekkende staat van dienst. Zij vertellen een uniek verhaal over onze cultuurgeschiedenis. Om de toekomst voor monumenten veilig te stellen is veel geld nodig. Daarom zijn de ‘kanjermonumenten’ geselecteerd; deze gebouwen konden rekenen op extra financiële steun van de overheid. Aan de hand van beschrijvingen en toepasselijke verhalen, geïllustreerd met ruim tweehonderd kleurenfoto's uit de collectie van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, worden in dit boek de majestueuze kanjermonumenten voor het voetlicht gebracht.

Kanjerproblematiek

Bij de instandhouding van deze ‘kanjermonumenten’ doen zich grote problemen voor. Alleen al door hun omvang is instandhouding een kostbare aangelegenheid. Vaak vertonen de gebouwen bouwkundige problemen, maar is restauratie (nog) niet mogelijk door een gebrek aan middelen. Dit leidt tot uitstel waardoor de technische problemen alleen maar toenemen. Het vinden van een passende bestemming is dan ook van groot belang. Bij beeldbepalende gebouwen als de Van Nellefabriek in Rotterdam en de Oude Rijkswerf Willemsoord in Den Helder is dat inmiddels gelukt.

Voor wie

Dit boek is voor architectuurhistorici, erfgoedprofessionals en iedereen die geïnteresseerd is in de architectuurgeschiedenis van Nederland.

Colofon

Teksten: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Tekstcorrectie: L.H. Zuiderbsaan
ISBN: 90-400-9042-4
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Waanders Uitgevers, 2005

Delen: