Brochure bouwhistorisch onderzoek

In deze brochure wordt uitgelegd wat het belang is van bouwhistorisch onderzoek, en hoe eigenaren en beheerders van historische panden dit het beste kunnen aanpakken.

Bouwhistorisch onderzoek voorafgaand aan een restauratie of verbouwing is van belang om inzicht te verkrijgen in de bouwgeschiedenis en in de historische waarden van het object. Bij het ontwerp van de restauratie of verbouwing kan vervolgens rekening worden gehouden met deze waarden. Hierbij kan worden bepaald welke onderdelen van het pand zeker behouden moeten blijven, en welke minder van belang zijn. Hiermee kunnen ontwerpvragen worden beantwoord zoals: waar plaatsen we een eventuele nieuwe trap? Kan deze aftimmering weg? Kan hier een doorbraak komen? Moet deze aanbouw worden behouden?

Karakteristiek en leesbaarheid

De bouwhistoricus legt de resultaten van het onderzoek vast in een rapport. Hierin gee­ft hij in woord en beeld zijn bevindingen weer, vaak inclusief een cultuurhistorische waardestelling. Deze waardestelling beschrij­ft de elementen en aspecten die bijdragen aan de historische betekenis, de karakteristiek en de leesbaarheid van de bouw- en gebruiksgeschiedenis. De opdrachtgever kan de onderzoeker een mondeling of schrift­elijk overdrachtsprotocol vragen: een advies over de beste manier om de onderzoeksresultaten te gebruiken. Hij kan ook nader onderzoek aanbevelen met het oog op het voorgenomen (bouw)plan.

Voor wie

Deze brochure is voor eigenaren en beheerders van monumentale gebouwen die overwegen om hun pand te gaan restaureren of verbouwen.

Deze publicatie is ook beschikbaar in het Engels.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting Bouwhistorie Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Atelier Rijksbouwmeester en de Rijksgebouwendienst, 2009

Delen: