Civiele verdediging in het tijdperk van de wederopbouw; categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965
Vakgebied: 
Mediatype: 

Deze rapportage laat de invloed zien van bouwactiviteiten die tijdens de Koude Oorlog zijn verricht in het kader van de civiele verdedigingsvoorbereiding in Nederland.

Deze bouwactiviteiten bestaan uit nieuwe bouwwerken en aanpassingen binnen bestaande gebouwen. Denk hierbij aan commandoposten, openbare en particuliere schuilgelegenheden, bestuursonderkomens, magazijnen, ziekenhuizen, kunstbergplaatsen en opleidingscentra. Deze studie is een verkenning van het aan de Koude Oorlog gerelateerde gebouwde erfgoed van de civiele verdediging en geeft een eerste aanzet tot het waarderen van deze uiteenlopende gebouwtypen. Dit rapport is onderdeel van een reeks publicaties waarin de wederopbouwarchitectuur per gebouwtype onder de loep wordt genomen.

De wederopbouw

De architectuur en stedenbouw uit de periode 1940-1965 vertegenwoordigt een belangrijke ontwikkeling in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Het is een periode van herstel van oorlogsschade en van schaarste, maar ook van optimisme en vernieuwing. Kenmerk voor deze naoorlogse jaren is de introductie van nieuwe materialen, nieuwe verkavelingspatronen, een nieuwe wijkopbouw en een steeds belangrijkere rol voor het verkeer. In het kader van stedelijke vernieuwing staat de architectuur uit deze periode steeds vaker onder druk. Dit rapport helpt om de bestaande kwaliteiten van wederopbouwarchitectuur te herkennen zodat er zorgvuldig met dit soort gebouwen kan worden omgegaan. 

Voor wie

Deze rapportage is voor beleidsmakers ruimtelijk beleid, erfgoedprofessionals en anderen die geïnteresseerd zijn in de architectuur van de wederopbouw.

Colofon

Rapportage wederopbouw
Tekst: Tine van Merwijk
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2007

Delen: