De techniek van het waarderen

Dit is het verslag van een werkconferentie uit 2009 over het waarderen van cultureel erfgoed. Tijdens deze conferentie stond een interdisciplinaire benadering centraal.

Op de conferentie waren verschillende vakgebieden binnen de erfgoedsector vertegenwoordigd; er waren sprekers vanuit de archeologie, gebouwd erfgoed, roerend erfgoed, cultuurlandschap, archieven en immaterieel erfgoed aanwezig. Doel van de conferentie was te onderzoeken welke onderlinge raakvlakken er zijn op het gebied van het waarderen, maar uiteindelijk ook om te leren van elkaars kennis en ervaring. Nooit eerder kwamen professionals uit alle verschillende sectoren bij elkaar om hierover van gedachten te wisselen.

Maatschappelijke veranderingen

De erfgoedsector en daarmee het proces van waarderen van erfgoed is continu aan maatschappelijke veranderingen onderhevig. Zo wordt er in toenemende mate belang gehecht aan het perspectief van de leek als aanvulling op het perspectief van de expert. De rol van experts is het doen van geobjectiveerde, beargumenteerde en verifieerbare uitspraken over de waarde van het erfgoed. Dit vereist kennis, kunde en ervaring. Omdat erfgoed zoveel verschillende verschijningsvormen en aspecten kent, heeft een multidisciplinaire benadering meerwaarde. Vandaar dat het Instituut Collectie Nederland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Archief en de Rijksgebouwendienst gezamenlijk dit symposium hebben geïnitieerd.

Voor wie

Dit verslag is voor professionals die zich bezig houden met het waarderen van cultureel erfgoed en andere geïnteresseerden.  

Het verslag van een tweede congres is opgetekend in De praktijk van het waarderen.

Colofon

Verslaglegging: Jos v.d. Burg
Eindredactie: Boudewijn Drechsler
© Instituut Collectie Nederland, Nationaal Archief, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Rijksgebouwendienst, 2009

Delen: