Een Zweeds oorlogsschip in Nederlandse wateren; een waardestellend onderzoek op scheepswrak Sophia Albertina
Vakgebied: 
Mediatype: 
Onderwerp: 

Aan de hand van dit onderzoek kon de identiteit van een Zweeds oorlogsschip worden vastgesteld. Een dergelijke identificatie is vooralsnog een zeldzaamheid in de Nederlandse onderwaterarcheologie.

In 2002 vonden sportduikers een scheepsbel in een scheepswrak in de buurt van Noorderhaaks, een zandbank ten zuidwesten van Texel. Het bleek om een bel van Zweedse makelij te gaan. Na correspondentie met het Zweedse Marinemuseum bleek dat het hier wel eens om het in 1781 vergane Zweedse oorlogsschip Prinsessan Sophia Albertina kon gaan. Deze aanname is bevestigd door het waardestellend onderzoek dat in de zomer van 2004 werd uitgevoerd. De identificatie geeft het matig tot slecht geconserveerde scheepswrak extra waarde. Om deze reden is het is als behoudenswaardig geclassificeerd.

Waardestellend onderzoek

Uit de zware constructie van het scheepswrak was op te maken dat het hier om een oorlogsschip ging. De in totaal 23 aanwezige kanonnen en de ijzerbaren bleken net als de scheepsbel van Zweedse herkomst en konden worden gedateerd als achttiende-eeuws. Deze datering en herkomst komt overeen met de resultaten van dendrochronologisch onderzoek; het hout van het schip is afkomstig uit Scandinavië en geveld na 1750.

Deze publicatie is ook beschikbaar in het Engels.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor (maritiem) archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die zich bezighouden met onderwaterarcheologie.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg nummer 201
Auteur: A.B.M. Overmeer
ISBN/EAN: 9789057991905
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2012

Delen: