Erfgoedmonitor

De Erfgoedmonitor geeft aan de hand van feiten en cijfers inzicht in de staat en ontwikkeling van het erfgoed, het functioneren van het erfgoedstelsel en de effecten van het erfgoedbeleid.

Met de Erfgoedmonitor als instrument kan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de staat van het erfgoed volgen. Hiermee levert de Erfgoedmonitor een bijdrage aan het onderbouwen van (nieuw) beleid. De website www.erfgoedmonitor.nl is erfgoedbreed en opgesplitst in de vier vakgebieden waar de Rijksdienst zich mee bezighoudt: monumenten (gebouwd erfgoed), archeologie, collecties en historisch landschap. De Erfgoedmonitor komt tot stand in samenwerking met vele partners en kennisprogramma’s uit het werkveld. Zo is het monitoren van leegstand en herbestemming – ondergebracht bij het Nationaal programma herbestemming – een van de onderwerpen. Ook behoud in situ, werelderfgoed, restauratiekwaliteit en duurzaamheid worden aan de hand van feiten en cijfers in kaart gebracht.

Erfgoedbalans

De website is nog volop in ontwikkeling en zal in de loop van 2014 en 2015 verder uitgebreid worden met meer onderwerpen en indicatoren. Met de gegevens die de erfgoedmonitor verzamelt, wordt de Erfgoedbalans opgemaakt. Deze vierjaarlijkse publicatie relateert de resultaten uit de Erfgoedmonitor aan het beleid. Zo worden de effecten van beleid zichtbaar.

Voor wie
De Erfgoedmonitor is primair bedoeld voor (erfgoed)beleidsmakers van het rijk, provincies, gemeenten en in de museale wereld. De gepresenteerde gegevens zijn echter relevant voor alle erfgoedprofessionals.

Delen: