Genade van de steiger; monumentale kerkelijke schilderkunst in het interbellum
Mediatype: 

Deze titel is uitverkocht en niet digitaal beschikbaar. U kunt het boek wel inzien in onze bibliotheek in Amersfoort.

Dit boek is het resultaat van een eerste studie naar monumentale kerkelijke schilderkunst tijdens het Interbellum. 

Tijdens het Interbellum vond er een golf aan kerkelijke opdrachten voor specialistisch geschoolde muurschilders plaats. In dit boek wordt geschetst hoe deze academisch geschoolde kunstenaars aan het einde van de negentiende eeuw hun entree maakten op de steiger. Ook de diversiteit aan kunstwerken en de toegepaste technieken worden onder de loep genomen. De publicatie sluit af met een canon die ingedeeld is in drie hoofdstromingen met de bijbehorende karakteristieken en hoofdrolspelers.

Worsteling

De titel laat de worsteling van de kunstenaar zien die hoog op de steiger – in allerlei houdingen – zijn werk uitvoerde en in zijn hoofd moest berekenen hoe het werk er van de grond uit zou komen te zien. Over deze kerkelijke schilderkunst uit de periode tussen de wereldoorlogen was nauwelijks iets bekend. Met deze publicatie komt daar voor het eerst verandering in. Hierin wordt een kader geschetst om in de toekomst de waarde van deze monumentale schilderkunst beter te kunnen bepalen. Dit boek is daarmee niet alleen een mooi naslagwerk maar ook een handleiding voor iedereen die zich bezighoudt met het beheer en behoud van monumenten en interieurs.

Voor wie

Dit boek is voor kunsthistorici, restauratieprofessionals en voor iedereen die geïnteresseerd is in de schilderkunst van de twintigste eeuw.

Colofon

Tekst: Bernadette van Hellenberg Hubar
ISBN: 9789-05-730-8819
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Walburg Pers, 2013

Deze titel is uitverkocht en niet digitaal beschikbaar. U kunt het boek wel inzien in onze bibliotheek in Amersfoort.

Taal

Nederlands

Delen: