Graffiti op monumenten
Vakgebied: 
Mediatype: 

Deze brochure geeft informatie over het verwijderen van graffiti en laat zien hoe een monumentale gevel tegen graffiti kan worden beschermd.

Graffiti verwijderen is een lastige klus, maar niet onmogelijk. Belangrijk is om er snel bij te zijn. Wanneer de graffiti binnen 24 uur wordt verwijderd, kost de reiniging minder inspanning. Bovendien wordt nieuwe bekladding ontmoedigd. Zoek wel altijd de samenwerking met een deskundige, zeker wanneer er sprake is van bijzondere, waardevolle en kwetsbare ondergronden. Anti-graffitisystemen zijn beschermlagen om het indringen van graffiti in de ondergrond te voorkomen en aangebrachte graffiti eenvoudig en veilig te verwijderen. Deze lagen hebben echter ook nadelen. Zo kunnen ze het vochttransport in de gevel verstoren. Voor monumenten geldt dat een dergelijke behandeling altijd terug te draaien moet zijn.

Goedbedoelde reinigingsacties

Eigenaren en monumentenzorgers worden met regelmaat geconfronteerd met schade aan monumenten als gevolg van graffiti. Alleen is graffiti zelf niet altijd de boosdoener. Goedbedoelde reinigingsacties leiden vaak tot beschadiging van de gevel. Het verwijderen vereist namelijk maatwerk en deskundigheid. En het beschermen tegen graffiti met zogenaamde anti-graffitisystemen vraagt om aanvullend vooronderzoek en een zorgvuldige afweging van alle voor- en nadelen. Deze brochure laat zien hoe dit in zijn werk gaat.

Voor wie

Deze technische brochure is bedoeld voor monumenteigenaren en erfgoed- en restauratieprofessionals die te maken hebben met de gevolgen van graffiti.

Colofon

Gids Techniek 39
Tekst: Michiel van Hunen
Redactie: Mieke Bus, Ries van Hemert, Taco Hermans, Michiel van Hunen, Mariël Kok, Edzard Prent en Dirk Snoodijk
ISSN: 1566-7057
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2004

Delen: