Handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen
Vakgebied: 
Mediatype: 

Als er adequaat gereageerd wordt op calamiteiten, kan veel (vervolg)schade worden voorkomen. Deze handleiding laat zien wat er komt kijken bij het maken van een calamiteitenplan.

Een calamiteitenplan is een organisatieoverzicht en een afspraken- en waarschuwingssysteem, te gebruiken bij calamiteiten. Het is ook een middel om de organisatie voor te bereiden op calamiteiten. Het bevat onder meer telefoonlijsten van interne en externe contactpersonen, adressen van leveranciers, ontruimings- en evacuatie-instructies, plattegronden met vluchtroutes en een overzicht van de aanwezige voorzieningen, zoals brandblusapparatuur. Deze brochure zet op een rij wat er allemaal in een calamiteitenplan aan bod moet komen.

Personen, gebouw én collectie

In een calamiteitenplan van een collectiebeherende instelling komt niet alleen de veiligheidszorg voor personen en gebouw aan bod maar ook de veiligheidszorg voor de collectie. Een calamiteitenplan wordt gemaakt om in noodsituaties zoveel mogelijk de regie in handen te houden en tijd te winnen. Bovendien gaat er een preventieve werking vanuit. Door het actueel houden en invoeren van het plan in de organisatie wordt immers voortdurend de aandacht gevestigd op de veiligheidszorg.

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor collectiebeheerders die een calamiteitenplan willen opstellen.

Colofon

Tekst: Marja Peek en Ton Cremers, m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage
ISBN: 9072905504
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2003

Delen: