Het gebruik van kalkmortel
Vakgebied: 
Mediatype: 

In de huidige bouwpraktijk is het gebruik van cement de standaard. Vroeger was kalk echter het standaard bindmiddel. Deze brochure geeft informatie over het gebruik van kalkmortels.

Een kalkmortel kan worden gebruikt om te metselen, te voegen en voor het bepleisteren van gevels. Het materiaal is zowel gebruikt voor het exterieur als voor het interieur, voor zowel bouwdelen onder water als in de lucht. Echter, elke toepassing vraagt om een eigen kalkmortel met specifieke eigenschappen. In deze Gids Techniek komt kalkmortel in de volle breedte aan bod. De geschiedenis van de techniek wordt beschreven, maar ook het gebruik in de huidige bouwpraktijk en de samenstelling en de eigenschappen van het materiaal.

Compatibel

Voor het herstel van historisch, in kalk opgetrokken, metselwerk is het in de meeste gevallen het beste om opnieuw een op kalk gebaseerde mortel te gebruiken. Materialen die voor herstel of conservering worden toegevoegd moeten namelijk compatibel zijn. Dat wil zeggen dat ze verenigbaar zijn met de aanwezige materialen en omstandigheden. Het toepassen van kalkgebonden mortels vraagt echter om specifieke kennis en ervaring die niet altijd in voldoende mate aanwezig is. Deze gids biedt hierbij uitkomst.

Voor wie

Deze technische brochure is bedoeld voor monumenteigenaren en erfgoed- en restauratieprofessionals die te maken hebben de toepassing van kalkmortel

Colofon

Gids Techniek 37
Tekst: Michiel van Hunen
Redactie: Klaas Broeder, Mieke Bus, Ries van Hemert, Taco Hermans, Michiel van Hunen, Mariël Kok, Edzard Prent en Joke Hoogendoorn
ISSN: 1566-7057
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2004

Delen: