Het reinigen van gevels
Vakgebied: 
Mediatype: 

Door historische gevels schoon te maken kan schade ontstaan. Deze brochure geeft aanbevelingen voor reinigingsmethoden die veilig zijn voor monument en milieu.

Het schoonmaken van historische gevels heeft meestal een esthetische reden. Toch zou de reiniging alleen mogen plaatsvinden als er een technische noodzaak voor is. De ouderdom van een monument mag best gezien worden. Vuil en verkleuringen vormen de weerslag van de tijd. Ook vage resten van kleurige afwerkingen die ooit de gevel sierden, horen bij de geschiedenis van het gebouw en zijn daarom een waardebepalende factor.

Stroomschema

Uit de praktijk blijkt dat er als gevolg van reiniging regelmatig schade ontstaat. Daarom is om een historische gevel te reinigen altijd een monumentenvergunning nodig. Een gevel kan alleen verantwoord worden schoongemaakt door een professional met een gedegen kennis van de ondergrondmaterialen, de soorten verontreinigingen, de reinigingstechnieken en de mogelijke interactie hiertussen. Daarom moet eerst de bestaande toestand van de gevel goed worden geïnspecteerd. Daarna wordt het verdere traject uitgestippeld door middel van een stappenplan. De verschillende afwegingen die hierbij meespelen, zijn schematisch weergegeven in het stroomschema dat in deze brochure is opgenomen.

Voor wie
Deze technische brochure is bestemd voor restauratieprofessionals en monumenteigenaren die te maken hebben met de reiniging van historische gevels.

Colofon
Gids Techniek 17
Redactie: Matth van Rooden, Margo van der Sluys, Michiel van Hunen, Ries van Hemert en Els Reijn
Tekst: Matth van Rooden, Michiel van Hunen en werkgroep: 'het veilig reinigen van gevels'
©Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2001

Delen: