Houten vloeren
Auteur(s): 
Jaar: 
Vakgebied: 
Mediatype: 

Deze Gids Techniek schetst in vogelvlucht een historische ontwikkeling van houten vloeren en belicht de diverse soorten en technieken waarmee deze vloeren zijn gelegd.

Te vaak worden historische houten vloeren verwijderd, terwijl ze beter kunnen worden behouden. Deze vloeren vormen immers een integraal onderdeel van een historisch interieur. Deze brochure geeft aanbevelingen voor het onderhoud en herstel van deze vloeren. Zo moeten alle historische vloeren worden behandeld op reversibele wijze. Dat houdt in dat de behandeling in de toekomst ongedaan gemaakt kan worden. Ook is het belangrijk te beseffen dat niet alle behandelmethoden voor moderne houten vloeren geschikt zijn voor oude vloeren. Deze brochure laat precies zien wat er technisch wel en wat er niet mogelijk is.

Underdog

Bij behoud van monumentwaarden telt niet alleen het exterieur, maar ook het interieur. Houten vloeren zijn vaak de underdog van een historisch interieur. Maar behalve rijkversierde trappen of stucplafonds zijn ook deze vloeren – hoe weinig monumentaal ze soms lijken – onlosmakelijk met het historische interieur verbonden. Ze vertellen iets over de manier waarop men in het verleden het interieur vormgaf. Daarom is het belangrijk om historische houten vloeren zoveel mogelijk te behouden.

Voor wie

Deze technische brochure is bedoeld voor monumenteigenaren, erfgoedprofessionals en restauratoren die te maken hebben met het behoud en herstel van houten vloeren.

Colofon

Gids Techniek 26
Tekst: Taco Hermans
Redactie: Ries van Hemert, Taco Hermans, Michiel van Hunen, Mariël Kok, Edzard Prent, Els Reijn en Dirk Snoodijk
ISSN: 1569-7606
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2008

Delen: