Hulpmiddel bij de waardering van historische interieurs

Dit is een hulpmiddel voor eigenaren, beheerders en conservatoren van historische interieurs waarmee ze op een praktische manier de waarde van hun interieur kunnen bepalen.

Deze brochure biedt hulp bij het nemen van beslissingen over restauratie, conservering, klimaat, beveiliging en publieke toegankelijkheid. Het hulpmiddel licht het proces van waardering stapsgewijs toe. Allereerst wordt de aanleiding en de onderzoeksvraag verwoord. Stap 2 bestaat uit vooronderzoek en de aanleg van een dossier met alle beschikbare informatie. Vervolgens is het tijd om een waarderingsteam samen te stellen. Hierna vindt de waardering plaats aan de hand van een aantal beoordelingscriteria. Wanneer deze waardering is uitgewerkt kan er een weloverwogen besluit worden genomen. In de brochure zijn ook een aantal praktijkvoorbeelden opgenomen die het stappenplan illustreren.

Tussen wal en schip

Historische interieurs zijn kwetsbaar omdat hun culturele waarde vaak onvoldoende wordt onderkend. In Nederland genieten waardevolle interieurs dan ook weinig juridische bescherming. Losse objecten met een buitengewone culturele waarde worden beschermd door de Wet Behoud Cultuurbezit, bijzondere gebouwen kunnen een monumentenstatus krijgen. Interieurs daarentegen vallen tussen de wal en het schip. Dit hulpmiddel wil de bewustwording van de culturele waarde van het interieur stimuleren. Dit leidt dan hopelijk tot en betere bescherming.

Voor wie

Dit hulmiddel is voor iedereen die rechtstreeks is betrokken bij de zorg voor een historisch interieur: eigenaren, beheerders, conservatoren, monumentenzorgers, bouw- en interieurhistorici en architecten.

Colofon

Redactie: Agnes Brokerhof, Stephen Hartog, Geertje Huisman, Tessa Luger.
Eindredactie: Aggie Langedijk
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011

Taal

Nederlands

Delen: