Hydrofoberen van gevels

Hydrofoberen is het waterafstotend maken van een gevel door middel van een chemisch preparaat. Bij historische bouwwerken is deze behandeling in de meeste gevallen af te raden.

Deze Gids Techniek gaat in op de gevolgen van hydrofoberen voor historische gevels. Hydrofoberen is een relatief jonge techniek. Daarom zijn de effecten op de lange termijn nog niet helemaal duidelijk. Ook is de behandeling onomkeerbaar. Het hydrofobeermiddel dringt diep door in de gevel en kan, eenmaal aangebracht, niet meer worden verwijderd. Verder vertraagt de behandeling de natuurlijke droging van een gevel en kan leiden tot schade op de lange termijn.

Bijenwasemulsie

Een historische gevel is meer gebaat bij goed onderhoud en bouwkundige maatregelen zoals oliën, witten, verven en pleisteren. Ook het impregneren met een bijenwasemulsie kan in sommige situaties vochtoverlast beperken. Pas wanneer deze maatregelen niet voldoen, kan hydrofoberen worden overwogen. De gevel moet dan wel aan een aantal technische eisen voldoen. Zo moet die in goede bouwkundige staat verkeren. Het gebruikte materiaal moet homogeen zijn. Verder mag de gevel geen vocht of zouten bevatten. Alleen na zorgvuldig onderzoek door specialisten, kan een verantwoorde beslissing worden genomen.

Voor wie

Deze technische brochure is bestemd voor restauratieprofessionals, monumenteigenaren en beleidsmakers bij de overheid die te maken hebben met de restauratie van historische gevels.

Colofon

Brochure Techniek 1
Redactie: Frans van der Helm, Michiel van Hunen, Matth van Rooden, Jos van Rooden, Margo van der Sluys, Dirk Snoodijk
ISSN 1569-7606
©Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2007

Delen: