ICN-kwaliteitseisen voor archieven, bibliotheken en musea

Om museale voorwerpen goed te kunnen behouden, zijn kwaliteitseisen opgesteld. Deze kwaliteitseisen behandelen het hele scala van beheer en behoud, van presenteren, verpakken tot bewaren.

Over het conserveren van museale stukken worden vaak vragen gesteld. Aan welke kwaliteitseisen moet verpakkingsmateriaal voldoen? Hoe moeten voorwerpen worden genummerd bij de inventarisatie van museum- en archiefbestanden? Bestaan daar speciale etiketten voor? Alle vragen zijn tot één algemene vraag te herleiden, die luidt: welk materiaal is geschikt voor ons doel? In deze brochure wordt antwoord gegeven op deze vragen en zijn de hiervoor speciaal ontwikkelde ICN-kwaliteitseisen op een rij gezet. 

Passieve conservering

In Nederland is de afgelopen 20 jaar veel aandacht besteed aan het behoud van voorwerpen die behoren tot ons cultureel erfgoed. Daartoe behoren objecten in musea, archiefbestanden, boeken, archeologische voorwerpen en monumenten. De nadruk ligt vooral op het voorkomen van schade, ook wel passieve/preventieve conservering genoemd. Om dit op een zorgvuldige manier te doen, zijn deze kwaliteitseisen ontwikkeld. Een kwaliteitseis noemt de eigenschappen waaraan een materiaal of een methode moet voldoen. Ook worden de methodes beschreven die gehanteerd moeten worden bij het testen van die eigenschappen. Als er voor de test nationale of internationale normen bestaan, dan worden die vermeld. 

Als bijlage bij dit document de lijst met Producten met een geldige ICN-geschiktheidsverklaring, juni 2018

Voor wie

Dit informatieblad is voor collectiebeheerders, eigenaren en andere die te maken hebben met het beheer en behoud van museale voorwerpen.

Colofon

Auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2002

Delen: