Informatieblad Subsidieregeling herbestemming monumenten

Deze brochure geeft praktische informatie over de subsidieregeling die eigenaren een steun in de rug geeft bij de herbestemming van hun monument.

Deze brochure geeft informatie over de aard van de regeling, waarvoor de subsidie ingezet kan worden, welk type gebouw in aanmerking komt en hoe de subsidie aan te vragen is. De subsidie steunt eigenaren financieel in het doen van haalbaarheidsonderzoek naar herbestemming. Ook biedt de regeling de mogelijkheid om gedurende zo’n onderzoek de hoogst noodzakelijke maatregelen te financieren voor het wind- en waterdicht maken van het monument. De regeling betreft uitsluitend herbestemming en is dus niet bestemd om restauratie of onderhoud van een monument mee te financieren.

Weerbarstige gebouwen

Het herbestemmen van monumenten is vaak een uitdagende puzzel. Gebouwen staan vaak jaren leeg voordat ze een nieuwe bestemming krijgen. Daardoor raken ze in verval. Vandaar dat deze subsidieregeling uitsluitend bedoeld is voor weerbarstige gebouwen die zich niet heel makkelijk lenen voor een andere functie, en waarbij het voortraject van herbestemming lang en ingewikkeld is. Denk aan kerken, industriegebouwen, scholen, boerenschuren, klooster en kastelen. Reguliere woonhuizen vallen buiten de regeling. Zowel gebouwen met als zonder formele monumentenstatus komen voor de subsidie in aanmerking.

Voor wie

Deze brochure is voor eigenaren van historische gebouwen die plannen hebben voor herbestemming hun pand.

Colofon

Auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2012

Delen: