Kalkboek. Het gebruik van kalk als bindmiddel voor metsel- en voegmortels in verleden en heden.

Deze publicatie behandelt de cultuurhistorische en technische aspecten van een bijzondere groep metsel- en voegmortels: de kalkmortels. 

Kalk is lange tijd het belangrijkste bindmiddel in de bouw geweest. Het culturele erfgoed is er grotendeels mee opgetrokken. In dit boek wordt uitgebreid stilgestaan bij de historische bouwpraktijk, de techniek van kalkmortels, de verschillen met recente mortels en de voor- en nadelen voor de restauratiepraktijk. 

Oorspronkelijke materialen

Vanaf het einde van de negentiende eeuw werden kalkmortels steeds vaker vervangen door cementgebonden mortels. Deze bereiken sneller hun eindsterkte en kwamen goed van pas tijdens de industrialisatie en bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Maar cementgebonden mortels zijn niet altijd geschikt voor restauraties van historische materialen en kunnen zelfs schade berokkenen. Kalkmortels hebben bovendien duurzame eigenschappen en dragen bij aan de oorspronkelijkheid van het cultureel erfgoed.

Voor wie

Dit boek is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de monumentenzorg, de architectuur, de metsel- en voegbranche, de wetenschappelijke advisering en het onderwijs.

Colofon

Auteurs: Koen van Balen, Bert van Bommel, Rob van Hees, Michiel van Hunen, Jeroen van Rhijn, Matth van Rooden
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2003

Delen: