Keramische vloertegels uit de twintigste eeuw
Vakgebied: 
Mediatype: 

Deze brochure geeft aanbevelingen voor het onderhoud en de restauratie van historische keramische vloertegels.

Deze Gids Techniek schetst de historische ontwikkeling van keramische vloertegels vanaf 1840 en beschrijft de gebruikte productiemethoden. Ook worden er praktische tips gegeven om schade en slijtage in een vroeg stadium te herkennen. Verder bevat de gids aanwijzingen hoe je het beste de tegels kunt schoonmaken, onderhouden en restaureren. In de gids Tegels in de twintigste eeuw is meer te lezen over de historie en ontwikkeling van moderne vloer- en wandtegels.

Beeldbepalend

De technische ontwikkelingen in de productie van tegels hebben vanaf 1840 een hoge vlucht genomen. Dit heeft ertoe geleid dat vloer- en wandtegels een beeldbepalend onderdeel zijn geworden in de inrichting en afwerking van gebouwen. De historische betekenis van keramische vloertegels wordt niet altijd op waarde geschat. Ze worden vaak over het hoofd gezien en verwaarloosd. Hoewel keramische tegels zeer duurzaam zijn in gebruik, kunnen ook deze vloeren slijten. Vaak worden de vloeren dan onnodig vervangen door een moderne variant. Deze brochure vestigt de aandacht op het historische belang van keramische vloertegels en laat zien hoe ze behouden kunnen blijven.

Voor wie

Deze technische brochure is bedoeld voor monumenteigenaren, erfgoedprofessionals en restauratoren die te maken hebben met het behoud en herstel van historische keramische vloertegels.

Colofon

Gids Techniek 49
Tekst: Henk Nijenhuis
Redactie: Ruben Abeling, Mario, Baeck, Klaas Boeder, Taco Hermans, Michiel van Hunen, Eloy Koldeweij, Cor van Kooten en Dirk Snoodijk
ISSN: 1569-7606
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2008

Delen: