Luidklokken en beiaarden;  aanbevelingen en tips inzake bescherming, onderhoud en restauratie

In deze Gids Techniek zijn uitgangspunten op een rij gezet voor het onderhoud en de restauratie van luidklokken en beiaarden.

De cultuurhistorische waarde van muziekinstrumenten hangt niet zozeer samen met hun uiterlijk maar met het geluid dat ze voortbrengen. De belangrijkste reden om ze te behouden is dan ook om ze te kunnen blijven gebruiken. In deze brochure komt het onderscheid tussen onderhoud en restauratie van luidklokken aan bod. Verder wordt er uitgebreid ingegaan op de manieren om ze te restaureren en aan welke voorwaarden voldaan moet worden om tot restauratie over te gaan.

Nieuwe inzichten

Nieuwe inzichten vormen de aanleiding voor deze brochure. Zo is er meer aandacht voor de constructie waar de klokken in hangen: de klokkenstoel. De klokkenstoel functioneert ook als verdeler van de krachten die vrijkomen bij het luiden van de klok. Goed onderhoud is daarom van groot belang. Een andere ontwikkeling is restauratie door luidklokken te lassen. Tot voor kort werd een gescheurde klok vervangen. Met de ontwikkeling van nieuwe lastechnieken is er echter de mogelijkheid om een gescheurde of beschadigde klok op verantwoorde wijze te herstellen. Hierdoor kan de klok haar oorspronkelijke klank weer terugkrijgen. 

Voor wie
Deze technische brochure is bestemd voor restauratieprofessionals, monumenteigenaren en beleidsmakers bij de overheid die te maken hebben met de restauratie van historische luidklokken.

Colofon
Gids Techniek 6
Redactie: Frans van der Helm, Ries van Hemert, Jos van Rooden, Matth van Rooden, Margo van der Sluys
©Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2001

Delen: